Ontvang updates van favoriete freelancers

Gebruik ‘Volgen’ voor e-mailmeldingen wanneer een freelancer nieuw aanbod plaatst.

Gebruikers ontvangen geen melding wanneer je hen volgt of ontvolgt.

  • Log in met je account (of schrijf gratis in)
  • Open de profielpagina van de aanbieder die je wilt volgen.
  • Klik onder de profielfoto ‘Volgen’. Klaar.

Je ontvangt e-mailmeldingen bij nieuw aanbod van de gevolgde aanbieder.

  • Log in
  • Klik ‘Profiel’ (menu rechtsboven) om te zien wie je volgt.
  • Log in
  • Open je profielpagina om te zien wie je volgt (menu rechtsboven → ‘Profiel’).
  • Klik op ‘Niet meer volgen’ onder de profielfoto. Klaar.
  •  

Volg Gonius Support voor een directe link naar klantenondersteuning.

Verwante artikelen

E-mailadres wijzigen

E-mailadres wijzigen Log in op je account Klik menu bovenaan (profielfoto/cirkel) en klik op ‘Instellingen’. Klik in het linkermenu op ‘Account’.  Klik ‘+ Voeg een

Lees verder »

Vragen / Feedback

Pagina: Ontvang updates van favoriete freelancers

Vragen of feedback over dit artikel? Laat het hieronder weten en vermeld je e-mail als je een reactie wilt ontvangen.

Werkt iets niet? Meld ‘bugs’.

Voor hulp en ondersteuning kun je naar het Helpcentrum gaan.