Demand Generation, Top 8 FAQ’s

VEELGESTELDE VRAGEN VAN MARKETING MANAGERS

Meestgestelde vragen over demand generation door marketing managers.

Wat is demand generation en hoe verschilt het van demand creation?

Demand generation is het proces van het aantrekken en boeien van potentiële klanten met als doel interesse en vraag naar een product of dienst te creëren. Het omvat doorgaans een reeks activiteiten, waaronder contentmarketing, socialemediamarketing, e-mailmarketing en betaalde advertenties. Het doel van het genereren van vraag is om bewustzijn en interesse op te bouwen bij potentiële klanten en hen aan te zetten tot actie, zoals het opvragen van meer informatie, het aanmelden voor een proefperiode of het doen van een aankoop.


Demand creation daarentegen verwijst naar het proces van het ontwikkelen en lanceren van nieuwe producten of diensten die voldoen aan de behoeften van een specifieke markt of klantsegment. Het omvat het identificeren van klantbehoeften, het ontwikkelen van oplossingen en het lanceren van producten of diensten die aan die behoeften voldoen. Het doel van demand creation is het creëren van nieuwe markten of klantsegmenten en het genereren van vraag naar de producten of diensten van het bedrijf.


Hoewel het genereren van vraag en het creëren van vraag met elkaar verband houden, zijn het verschillende processen met verschillende doelen en doelstellingen. demand generation richt zich op het aantrekken en boeien van potentiële klanten, terwijl demand creation zich richt op het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten om aan de behoeften van de klant te voldoen. Marketingmanagers moeten zich bewust zijn van de verschillen tussen deze twee concepten en hoe ze kunnen worden gebruikt om marketing- en verkoopinspanningen te ondersteunen.


Hoe kan demand generation worden gebruikt om marketing- en verkoopinspanningen te ondersteunen?

Het genereren van vraag kan worden gebruikt om marketing- en verkoopinspanningen te ondersteunen door bedrijven te helpen potentiële klanten aan te trekken en te binden en hen aan te zetten tot actie. Door gebruik te maken van een reeks vraaggenererende tactieken, zoals contentmarketing, socialemediamarketing en e-mailmarketing, kunnen bedrijven bewustzijn en interesse bij potentiële klanten opbouwen en hen ertoe aanzetten om meer informatie op te vragen, zich aan te melden voor een proefperiode of een aankoop te doen. 

Dit kan bedrijven helpen bij het genereren van leads en verkoopkansen, die vervolgens kunnen worden doorgegeven aan het verkoopteam voor follow-up. Bovendien kan het genereren van vraag bedrijven helpen relaties met potentiële klanten aan te gaan en te onderhouden, wat kan leiden tot terugkerende klanten en klantloyaliteit. 

Over het algemeen kan het genereren van vraag een cruciale rol spelen bij het ondersteunen van marketing- en verkoopinspanningen door bedrijven te helpen potentiële klanten aan te trekken en te binden en hen aan te zetten tot actie.


Wat zijn de best practices voor het ontwikkelen van een strategie voor het genereren van vraag?

Er zijn verschillende best practices voor het ontwikkelen van een strategie voor het genereren van vraag, waaronder:


 • Begin met een duidelijk begrip van je beoogde klanten en hun behoeften. Om een effectieve strategie voor het genereren van vraag te ontwikkelen, moet je een goed begrip hebben van je beoogde klanten, inclusief hun demografie, interesses en pijnpunten. Dit zal je helpen bij het ontwikkelen van berichten en aanbiedingen die relevant zijn en resoneren met je doelgroep.

 • Ontwikkel een reeks vraaggenererende tactieken. Bij het genereren van vraag moet een mix van tactieken worden gebruikt, zoals contentmarketing, socialemediamarketing, e-mailmarketing en betaalde advertenties. Dit helpt je potentiële klanten via meerdere kanalen te bereiken en vergroot de kans dat ze tot actie overgaan.

 • Meet en volg je resultaten. Om de effectiviteit van je inspanningen voor het genereren van vraag te bepalen, moet je belangrijke statistieken meten en volgen, zoals websiteverkeer, gegenereerde leads en conversieratio’s. Dit zal je helpen te identificeren welke tactieken werken en welke moeten worden aangepast of vervangen.

 • Test en optimaliseer je tactieken. Om de effectiviteit van je inspanningen voor het genereren van vraag te verbeteren, moet je verschillende tactieken en aanbiedingen testen en zien welke het beste presteren. Dit zal je helpen je strategie voor het genereren van vraag voortdurend te verbeteren en betere resultaten te behalen.

 • Stem je inspanningen op het gebied van demand generation af op je verkoopteam. Het genereren van vraag en verkoop moeten samenwerken om elkaars inspanningen te ondersteunen. Zorg ervoor dat je verkoopteam op de hoogte is van je tactieken voor het genereren van vraag en over de middelen en informatie beschikt die ze nodig hebben om leads en kansen op te volgen.

Door deze best practices te volgen, kunnen marketingmanagers een effectieve strategie voor het genereren van vraag ontwikkelen die helpt om leads en verkopen voor hun bedrijf te stimuleren.


Hoe kan demand generation worden gemeten en gevolgd?

Om de effectiviteit van inspanningen voor het genereren van vraag te meten en te volgen, moeten marketingmanagers zich concentreren op belangrijke statistieken die de prestaties van hun tactieken en campagnes weerspiegelen. Enkele voorbeelden van statistieken die kunnen worden gebruikt om het genereren van vraag te volgen, zijn:


 • Websiteverkeer: deze statistiek meet het aantal bezoekers van je website, wat een indicatie kan geven van het bereik en de zichtbaarheid van je inspanningen om vraag te genereren.

 • Gegenereerde leads: deze statistiek meet het aantal leads dat is gegenereerd door je inspanningen om vraag te genereren, zoals aanmeldingen voor een nieuwsbrief of een verzoek om meer informatie.

 • Conversiepercentages: Deze statistiek meet het percentage leads dat wordt omgezet in klanten, wat een indicatie kan zijn van de effectiviteit van je inspanningen om vraag te genereren bij het stimuleren van de verkoop.

 • Customer lifetime value: Deze statistiek meet de totale waarde van een klant gedurende zijn hele leven, wat een indicatie kan zijn van de langetermijnimpact van je inspanningen om vraag te genereren.

Door deze en andere statistieken bij te houden, kunnen marketingmanagers een beter inzicht krijgen in de effectiviteit van hun inspanningen om vraag te genereren en gebieden voor verbetering identificeren. Het is belangrijk om deze statistieken regelmatig te meten en bij te houden om ervoor te zorgen dat de inspanningen voor het genereren van vraag zijn afgestemd op de zakelijke doelen en doelstellingen.


Hoe kan demand generation worden geïntegreerd met andere marketing- en salesactiviteiten?

Om de impact van demand generation-inspanningen te maximaliseren, is het belangrijk om ze te integreren met andere marketing- en verkoopactiviteiten. Dit kan verschillende stappen omvatten, waaronder:


 • Doelen en doelstellingen voor het genereren van vraag afstemmen op algemene bedrijfsdoelstellingen en -doelstellingen. Dit zorgt ervoor dat inspanningen voor het genereren van vraag gericht zijn op het stimuleren van resultaten die belangrijk zijn voor het bedrijf.

 • Tactieken voor het genereren van vraag integreren met andere marketing- en verkoopinspanningen. Tactieken voor het genereren van vraag, zoals contentmarketing en e-mailmarketing, kunnen bijvoorbeeld worden geïntegreerd met advertenties en socialemediamarketing om potentiële klanten via meerdere kanalen te bereiken.

 • Gegevens en informatie delen tussen demand generation en andere teams. Dit stelt teams in staat om effectiever samen te werken en zorgt ervoor dat inspanningen voor het genereren van vraag worden afgestemd op andere marketing- en verkoopactiviteiten.

 • Ondersteuning en middelen bieden aan het verkoopteam. Inspanningen voor het genereren van vraag moeten worden ontworpen om leads en verkoopkansen te genereren die kunnen worden opgevolgd door het verkoopteam. Het is belangrijk om het verkoopteam de middelen en informatie te geven die ze nodig hebben om deze leads en kansen effectief op te volgen.

Over het algemeen kunnen bedrijven door het genereren van vraag te integreren met andere marketing- en verkoopactiviteiten een meer samenhangende en effectievere aanpak creëren om potentiële klanten aan te trekken en aan zich te binden.


Wat zijn de potentiële uitdagingen en obstakels bij het implementeren van een vraaggenererende strategie?

Er zijn verschillende potentiële uitdagingen en obstakels die marketingmanagers kunnen tegenkomen bij het implementeren van een strategie voor het genereren van vraag, waaronder:


 • Beperkte middelen en budget. Het genereren van vraag kan aanzienlijke middelen en budgetten vergen, inclusief kosten voor het maken van content, betaalde advertenties en andere tactieken. Dit kan een uitdaging zijn voor bedrijven met beperkte middelen en budgetbeperkingen.

 • Moeite met het volgen en meten van resultaten. Het kan een uitdaging zijn om de effectiviteit van inspanningen voor het genereren van vraag bij te houden en te meten, vooral als er meerdere tactieken en kanalen bij betrokken zijn. Dit kan het moeilijk maken om te bepalen welke tactieken werken en welke moeten worden aangepast of vervangen.

 • Moeite met integreren met andere marketing- en verkoopactiviteiten. Het genereren van vraag moet worden geïntegreerd met andere marketing- en verkoopactiviteiten, maar dit kan een uitdaging zijn als teams niet nauw samenwerken of als er hiaten zijn in het delen van gegevens en informatie.

 • Competitie om aandacht. Potentiële klanten worden gebombardeerd met marketingboodschappen uit meerdere bronnen, waardoor het voor bedrijven moeilijk kan zijn om op te vallen en hun aandacht te trekken. Dit kan een uitdaging zijn voor inspanningen om vraag te genereren die afhankelijk zijn van het aantrekken en boeien van potentiële klanten.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, moeten marketingmanagers een duidelijk plan en een duidelijke strategie ontwikkelen voor het implementeren van een demand generation strategie, en alle relevante teams en afdelingen bij het proces betrekken. 

Ze moeten zich ook richten op het meten en volgen van resultaten om vast te stellen welke tactieken werken en welke moeten worden aangepast, en nauw samenwerken met andere teams om ervoor te zorgen dat inspanningen om vraag te genereren worden geïntegreerd met andere marketing- en verkoopactiviteiten.


Wat zijn de kosten en het potentiële investeringsrendement van het implementeren van een vraaggenererende strategie?

De kosten van het implementeren van een strategie voor het genereren van vraag kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke tactieken en kanalen die worden gebruikt, evenals de omvang en behoeften van het bedrijf. Over het algemeen kan het genereren van vraag aanzienlijke investeringen vooraf vereisen, inclusief kosten voor het maken van content, betaalde advertenties en andere tactieken. 

Er kunnen ook lopende kosten zijn voor onderhoud en ondersteuning. Het potentiële investeringsrendement van een vraaggenererende strategie kan echter aanzienlijk zijn. Door potentiële klanten aan te trekken en te betrekken en hen aan te zetten tot actie, kan het genereren van vraag bedrijven helpen leads en verkoopkansen te genereren, wat kan leiden tot hogere inkomsten en winst. 

Bovendien kan het genereren van vraag bedrijven helpen relaties met potentiële klanten op te bouwen en te onderhouden, wat kan leiden tot terugkerende klanten en klantloyaliteit. Over het algemeen zullen de kosten en het potentiële investeringsrendement van het implementeren van een vraaggenererende strategie afhangen van het specifieke bedrijf en zijn doelstellingen.


Hoe kan ik het belang van het genereren van vraag aan mijn baas uitleggen?

Als marketingmanager kun je het belang van het genereren van vraag aan je baas uitleggen door de voordelen te benadrukken die het voor bedrijven kan bieden. Je kunt bijvoorbeeld benadrukken dat het genereren van vraag bedrijven kan helpen potentiële klanten aan te trekken en aan zich te binden, wat kan leiden tot meer verkopen en inkomsten. 

Je kunt ook bespreken hoe het genereren van vraag bedrijven kan helpen relaties met potentiële klanten op te bouwen en te koesteren, wat leidt tot terugkerende klanten en klantloyaliteit. Bovendien kun je het potentiële investeringsrendement benadrukken dat het genereren van vraag kan bieden, zoals meer verkopen en inkomsten en minder marketinguitgaven. 

Over het algemeen kun je, door de voordelen van het genereren van vraag uit te leggen, overtuigend beargumenteren waarom het een belangrijk hulpmiddel is voor marketingmanagers en bedrijven.

Gestolen Focus

Waarom je niet kunt opletten – en hoe je weer diep kunt nadenken. Stolen Focus (2022) begint met de auteur, Johann Hari, die een probleem heeft dat veel mensen hebben: zijn aandachtsvermogen wordt steeds korter. Hij lijkt gewoon nergens anders aandacht aan te besteden dan

Lees verder »

Lean UX

Lean-principes toepassen om de gebruikerservaring te verbeteren Lean UX (2013) is een boek over het gebruik van lean-ideeën in interactieve design workspaces. Deze kernideeën leggen de technieken van Lean UX uit en laten je zien hoe je deze het beste kunt gebruiken in het ontwerpproces

Lees verder »

Visuele Identiteit, Top 11 FAQ’s

Meestgestelde vragen over visuele identiteit / visual identity door marketing managers. Wat is het doel van een visuele identiteit? Een visuele identiteit is een set visuele elementen die een bedrijf, organisatie of merk vertegenwoordigt. Het bevat elementen zoals een logo, kleurenpalet, typografie en afbeeldingen. Het

Lees verder »

Vragen / Feedback

Pagina: Demand Generation, Top 8 FAQ’s

Vragen of feedback over dit artikel? Laat het hieronder weten en vermeld je e-mail als je een reactie wilt ontvangen.

Werkt iets niet? Meld ‘bugs’.

Voor hulp en ondersteuning kun je naar het Helpcentrum gaan.