Een betere wereld, BV

Hoe bedrijven profiteren door wereldwijde problemen op te lossen... waar overheden dat niet kunnen.

Velen van ons komen tot de conclusie dat grote bedrijven slecht zijn voor het milieu. Het boek A Better World, Inc. laat zien hoe het tegendeel waar is: bedrijven bevinden zich in een betere positie dan veel regeringen en campagnegroepen om enkele van ’s werelds grootste problemen op te lossen. Dit artikel legt uit waarom, en het vertelt bedrijven ook wat ze kunnen doen om de aarde te helpen en tegelijkertijd meer geld te verdienen.

Onze samenvatting van het boek A Better World, inc. van Alice Korngold:

 

Intro

Waarom? Ontdek hoe bedrijven geld kunnen verdienen door de problemen van de wereld op te lossen.

Bevolkingsgroei, opwarming van de aarde, enorme hoeveelheden armoede, onderwijssystemen die niet werken, oneerlijke arbeidspraktijken en meer zijn allemaal grote problemen. Er zijn nu veel problemen in de wereld. Wie gaat ze allemaal repareren?

We hebben altijd gedacht dat non-profitorganisaties, ngo’s en overheden het antwoord waren, maar als je de problemen op een nieuwe manier bekijkt, zul je een onverwachte redder vinden: multinationale ondernemingen.

Als je voorbij hun slechte reputatie kijkt, zul je zien dat zij de beste mensen zijn om enkele van de belangrijkste problemen ter wereld op te lossen. Ze kunnen miljoenen mensen bereiken, ze hebben geld te besteden, en, belangrijker nog, het blijkt dat het helpen bij het oplossen van de problemen van de wereld daadwerkelijk kan bijdragen aan hun bedrijfsresultaten.

Dit pakket gaat helemaal over hoe de belangen van bedrijven en de wereld elkaar vaak overlappen, en hoe het aanpakken van problemen zoals groene energie door het promoten van schonere brandstoffen iedereen, inclusief bedrijven, veel geld kan besparen.

In dit artikel ontdek je:

  • waarom overheden en non-profitorganisaties de grootste problemen in de wereld niet kunnen oplossen;
  • waarom bedrijven die met gemeenschappen werken meer geld zullen verdienen; en
  • hoe het helpen van het milieu goed is voor Nike en Intel.
 
 

#1 Overheden en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) slagen er beide niet in de moeilijkste problemen van de wereld op te lossen.

Je denkt waarschijnlijk aan ngo’s als je denkt aan groepen die misschien in staat zijn om de moeilijkste, meest gecompliceerde problemen ter wereld op te lossen. Maar ngo’s hebben veel problemen.

Ten eerste hebben ze vaak niet genoeg geld. Ze hebben meestal niet genoeg geld en hun personeel heeft niet de vaardigheden die ze nodig hebben op het gebied van financiën, sociale media of fondsenwerving. Ze rekenen ook op vrijwilligers, die misschien wel gemotiveerd zijn, maar niet altijd gekwalificeerd.

Zo was de internationale ngo mothers2mothers in het begin erg behulpzaam, maar kreeg het problemen naarmate het groeide. Uiteindelijk waren ze succesvol, maar alleen omdat het wereldwijde bedrijf Pfizer hen hielp met geld, mensen en technologie.

Overheden slagen er ook vaak niet in om grote problemen op te lossen omdat ze tegenstrijdige belangen hebben. Bedenk eens hoeveel serieuze, baanbrekende overeenkomsten er uit internationale conferenties zijn gekomen. Zo werden op de Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development in 2012 geen bindende afspraken gemaakt.

Als landen op deze manier bij elkaar komen, ontstaat er vaak spanning omdat elke regering zijn eigen belangen moet afwegen tegen die van de rest van de groep. Waarom zou China akkoord gaan met hogere milieunormen als zijn economie afhankelijk is van industrie en productie?

Overheden stellen meestal ook geen langetermijndoelen omdat hun termijn maar een korte tijd duurt. De meeste politici zijn immers alleen geïnteresseerd in herverkiezing. Dus in plaats van zich te concentreren op langetermijnprojecten, proberen ze te voorzien in de onmiddellijke behoeften van de mensen die op hen stemmen.

Als de werkloosheid hoog is, zal het publiek waarschijnlijk niet blij zijn als de overheid geld uitgeeft aan langdurig wetenschappelijk onderzoek of gezondheidszorg. Ze zullen willen dat de overheid geld steekt in iets dat hen meteen zal aannemen.


#2 De beste manier om sociale, ecologische en economische problemen op te lossen is via internationale bedrijven.

Je zou kunnen denken dat internationale bedrijven alleen het milieu schaden en zich niet bekommeren om sociale problemen. Er komt verandering in. Wereldwijde bedrijven bevinden zich nu in de beste positie om echte oplossingen te vinden voor milieuproblemen.

Bedrijven hebben veel macht in de wereld. Ze hebben een grote impact op het leven van veel mensen en veel geld dat kan worden gebruikt om duurzame producten en beleid te maken.

Zie het zo: als je je stempel op de wereld wilt drukken, moet je veel mensen bereiken. Mensen horen niet alleen via hun producten over internationale bedrijven. Ze horen er ook over door te lobbyen, wat invloed heeft op politieke beslissingen.

Ecolab heeft bijvoorbeeld 40.000 werknemers in 171 landen en hun gepatenteerde afwasmachine verbruikt maar half zoveel water als andere machines.

Het is ook in het belang van grote bedrijven om economische en milieuproblemen op te lossen.

Milieuproblemen en bedrijfsproblemen zijn nu met elkaar verbonden. Klanten hebben de neiging om meer te kopen van bedrijven die erom geven, dus het maken van producten die goed zijn voor het milieu kan een bedrijf een voorsprong geven op zijn concurrenten. Dit kan hen helpen meer geld te verdienen en ook wat te sparen.

Greenpeace noemde Kimberly-Clark een “kwaadaardig imperium” omdat het bedrijf vezels uit de Canadese boreale bossen gebruikt. Nadat Kimberly-Clark haar missie had gewijzigd en besloot om in plaats daarvan Forest Stewardship Certified (FSC)-vezels te gebruiken, nam Greenpeace deze verklaring in 2009 over. Dit maakte hen erg populair bij hun klanten en maakte het zelfs gemakkelijker voor hen om nieuwe mensen te vinden om lid te worden. Volgens topman Tom Falk heeft het bedrijf tientallen miljoenen dollars bespaard.


#3 Grote bedrijven willen dat economieën en gezondheidszorgsystemen in ontwikkelingslanden groeien, en zij kunnen daarbij helpen.

Bedrijven zijn niet alleen geïnteresseerd in het helpen van het milieu; ze willen er ook voor zorgen dat mensen gezond zijn. Slimme bedrijven weten dat sterke economieën over de hele wereld op de lange termijn goed voor hen zullen zijn.

Een gezonde bevolking en een goed zorgstelsel zijn belangrijk voor een stabiele economie. Uit een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie bleek zelfs dat slechts 17 procent van de mensen in lage-inkomenslanden 70 jaar of ouder wordt, terwijl dat in hoge-inkomenslanden 71 procent is. Landen met een lagere levensverwachting hebben lagere gemiddelde inkomens en meer instabiele economieën.

Dit is belangrijk voor bedrijven omdat mensen die ziek zijn niet kunnen werken. Bedrijven hebben gezonde werknemers en klanten nodig, dus ze hebben een reden om lokale economieën en gezondheidszorgsystemen te helpen verbeteren.

Het oplossen van de problemen van de wereld opent ook nieuwe zakelijke kansen. Naarmate een samenleving gezonder wordt en de economie groeit, zullen de mensen langer leven en op zoek gaan naar een betere levenskwaliteit. Ze zullen steeds meer dingen kunnen kopen, wat goed is voor hun economie en voor de bedrijven die die dingen maken. Dit leidt tot betere zorg, dus de kringloop blijft maar stijgen!

Over het algemeen hebben bedrijven veel te winnen bij het helpen van de economieën van ontwikkelingslanden.

Zo zet Ericsson, een bedrijf dat actief is in informatie- en communicatietechnologie, hoogwaardige netwerken op in Myanmar. Minder dan 5% van de mensen in Myanmar heeft een mobiele telefoon, maar de bouw van mobiele communicatienetwerken door Ericsson zal volgens sommige studies ongeveer 70.000 banen creëren en het BBP van Myanmar met wel 7,4% kunnen verhogen.


#4 Bedrijven kunnen meer geld verdienen door goede dingen te doen voor het milieu.

Uiteindelijk worden bedrijven gedreven door wat het beste voor hen is. Daarom proberen ze zoveel mogelijk geld te verdienen. Maar wat als er een manier was om meer geld te verdienen en tegelijkertijd voor het milieu te zorgen?

Bedrijven besparen geld als ze efficiënter werken, wat ze kunnen doen door minder energie en andere hulpbronnen te gebruiken. Als ze beter zijn voor het milieu, verdienen ze meer geld.

McKinsey, een adviesbureau, zegt zelfs dat bedrijven 20-30% kunnen besparen op de energie die ze gebruiken voor productie als ze milieuvriendelijker worden. Dus hun doelen en die van de planeet zijn hetzelfde, want als ze minder energie verbruiken, is dat goed voor het milieu en goed voor hun bedrijfsresultaten.

Investeren in duurzame energie levert op de lange termijn ook geld op. Wanneer een bedrijf overstapt op het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, wordt het minder afhankelijk van dure fossiele brandstoffen.

In 2013 deed Intel dit door 3,1 miljard kWh groene stroom in te kopen, wat voldoende was om in hun energiebehoefte in de VS te voorzien. Hiermee stopte de hoeveelheid CO2 die uit 320.000 Amerikaanse huizen zou zijn gekomen.

Het oplossen van mondiale problemen kan bedrijven ook een voorsprong geven op hun concurrenten. Klanten, werknemers en investeerders houden allemaal van nieuwe bedrijven die innovatief zijn, goede wil tonen en hun inspanningen om duurzaam te zijn duidelijk maken.

Uit een onderzoek van BAV consulting blijkt dat merken die eigendom zijn van bedrijven met een betere staat van dienst op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen 33% meer worden gebruikt, 39% meer de voorkeur genieten en 27% meer loyale klanten hebben.

Klanten willen ook producten die minder energie verbruiken, zodat ze ook het milieu een handje helpen.

Intel is een bedrijf dat eraan werkt om aan deze behoefte te voldoen. Ze willen dat de producten die ze aan bedrijven verkopen minder energie verbruiken. Toen het High Performance Computing Center van de Universiteit van Oklahoma werd gebouwd, werden Intel Xeon-processors gebruikt omdat ze goed werkten en hielpen de energiekosten met ongeveer 30 procent te verlagen.


#5 Klimaatverandering en armoede vormen een bedreiging voor het bedrijfsleven, de internationale veiligheid en de wereldeconomie als geheel.

Mensen in rijke landen in het Westen denken vaak dat wereldwijde crises hen niet raken. Het is duidelijk dat ze het erg mis hebben. Iedereen zal getroffen worden door de opwarming van de aarde, zelfs de rijke mensen in New York of Beverly Hills.

Klimaatverandering bedreigt ook de winsten van grote bedrijven en kan ze zelfs failliet laten gaan. Het doet zowel hen als hun klanten pijn.

Natuurrampen zoals orkaan Sandy zijn erg gevaarlijk, en niet alleen voor de mensen die in de getroffen gebieden wonen. In het noordoosten van de Verenigde Staten veroorzaakte de orkaan Sandy voor 50 miljard dollar schade en kwamen 8,5 miljoen mensen zonder stroom te zitten.

Milieudeskundigen zeggen dat naarmate de aarde verder opwarmt, er vaker grote stormen zoals Sandy zullen voorkomen. Het stoppen van klimaatverandering is belangrijk als we levens willen redden en geld willen hebben om aan andere dingen te besteden.

Ook de internationale veiligheid en de economie hebben te maken met klimaatverandering en armoede. Zelfs in ontwikkelde landen brengen natuurrampen veel mensen in gevaar door hun huizen, infrastructuur en voedselvoorraden te vernietigen.

Als het leven van mensen in gevaar is, hebben ze onderdak en zorg nodig die veel geld kosten. Ze gebruiken ook veel vaker geweld als het echt erg wordt. Dit kan problemen met vluchtelingen of terrorisme in ontwikkelde landen veroorzaken.

Sommige experts denken zelfs dat de Arabische lente deels werd veroorzaakt door klimaatverandering, wat leidde tot een gebrek aan voedsel en hogere prijzen voor voedsel.

Lage veiligheid is slecht voor bijna alle bedrijven, ongeacht waar ze zich bevinden. Bedrijven hebben dus meer redenen om onder meer armoede, natuurrampen en de opwarming van de aarde te helpen bestrijden.


#6 Een bedrijf heeft een duurzaamheidscomité nodig om zijn strategie in praktijk te brengen, in de gaten te houden en erover te rapporteren.

Dus, wat zijn de eerste dingen die je bedrijf moet doen om duurzame praktijken te gaan gebruiken?

Ten eerste heb je een commissie voor duurzaamheid nodig. De raad van bestuur van het bedrijf of een andere raad van bestuur moet aangesloten zijn bij de duurzaamheidscommissie.

Elk bedrijf heeft een raad van bestuur die verantwoordelijk is voor de juridische en financiële gezondheid. In de wereld van vandaag is het belangrijk dat het ook de verantwoordelijkheid neemt om ervoor te zorgen dat het bedrijf goede dingen doet voor de wereld.

Zeker nu, want er staat zoveel meer op het spel. Zoals we hebben gezien, gaat het helpen van de wereld niet langer alleen om het juiste doen. Het kan ook leiden tot hogere winsten, betere merkprestaties en het stoppen van natuurrampen die delen van je markt zouden kunnen wegvagen.

De commissie moet het bestuur helpen bij het bedenken, uitvoeren en in de gaten houden van hun plan voor duurzaamheid. Het moet het bestuur op de hoogte houden van hoe goed de strategie werkt, en het bestuur moet weten hoe belangrijk de commissie is.

Sommige succesvolle bedrijven, zoals Unilever en Nike, hebben al duurzaamheidscomités opgericht die tot vier keer per jaar bijeenkomen.

De duurzaamheidscommissie bij Nike heeft de leiding over veel dingen, niet alleen over de energieproblemen van het bedrijf. Zijn andere taak is om alle beleidslijnen en acties van Nike te bekijken en advies te geven over zaken als arbeid, liefdadigheid en diversiteit in het bedrijf. Een duurzaamheidscommissie kan een zeer waardevol bezit zijn voor je organisatie, dus onderschat de waarde ervan niet.


#7 Bij het ontwikkelen en invoeren van duurzame praktijken moeten bedrijven samenwerken met hun belanghebbenden.

Het betrekken van je stakeholders is een andere manier om je bedrijf te helpen zijn duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Als je met meer mensen werkt, helpt het bedrijf en wordt de kans groter dat je krijgt wat je wilt.

Bedrijven profiteren ervan rekening te houden met wat hun klanten, werknemers, investeerders en zelfs de gemeenschap rondom het bedrijf te zeggen hebben.

Geïnteresseerden laten je altijd weten wat ze denken, of je ze nu vraagt of niet. Dus als je gevechten wilt vermijden en voor hun belangen wilt zorgen, vraag ze dan direct wat ze denken. Het instellen van een Stakeholder Adviesraad (Stakeholder Advisory Council) is hiervoor een goede manier (SAC).

De SAC kan ervoor zorgen dat het bedrijf in contact blijft met al zijn belanghebbenden en met hen samenwerkt om zijn duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. De SAC is ook belangrijk omdat het helpt voorspellen of er problemen of spanningen tussen de groepen zullen zijn.

De grootste niet-technische risico’s zijn die welke te maken hebben met stakeholders. Zo zou een grote oliemaatschappij in twee jaar tijd ongeveer 6,5 miljard dollar hebben verloren door risico’s die niets met technologie te maken hadden. Een SAC kan dit soort financiële rampen helpen voorkomen.

Door met hun belanghebbenden in gesprek te gaan, kunnen bedrijven ook meer geld verdienen en productiever zijn. Werknemers zijn meer gemotiveerd om hun werk goed te doen als hen wordt gevraagd naar hun mening over sociale en milieukwesties.

Vergeet niet dat het de winst van je bedrijf ten goede komt als je je werknemers en de mensen om je heen gelukkig maakt. De verkoop, productiviteit en loyaliteit aan het merk zullen allemaal omhoog gaan.

Uit een onderzoek in Harvard Business Review bleek dat mensen een bedrijf meer vertrouwen en eerder geneigd zijn om bij het bedrijf te kopen als ze de leiders vertrouwen en als het bedrijf sociale media gebruikt.


#8 Bij het bereiken van hun milieudoelstellingen moeten bedrijven samenwerken met ngo’s en andere bedrijven.

We hebben gezien dat ngo’s niet altijd de beste manier zijn om van de wereld een betere plek te maken. Dit betekent echter niet dat ze helemaal geen deel zouden moeten uitmaken van het proces! Bedrijven hebben veel te winnen bij samenwerking met ngo’s om hun gezamenlijke doelen te bereiken. Bedrijven en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) kunnen samen vaak veel meer dan alleen.

Bedrijven kunnen veel leren van ngo’s. Zij kunnen je advies geven en je helpen verbindingen te leggen. Ze kunnen ook de geloofwaardigheid van je bedrijf vergroten in de ogen van klanten, werknemers of investeerders. Ze hebben ook hun eigen beproefde manieren om belangrijke sociale, ecologische en economische problemen op te lossen. Elk bedrijf dat zich met deze kwesties wil bezighouden, moet over deze vaardigheden beschikken.

Een bedrijf dat samenwerkt met de Nature Conservancy is de Dow Chemical Company. Samen hebben ze manieren bedacht om de kosten en risico’s voor beide organisaties aanzienlijk te verlagen. Hun methoden zijn zelfs zo succesvol dat binnenkort ook vier andere bedrijven ze zullen gebruiken.

Een bedrijf kan alleen zo ver komen, maar het kan veel verder komen als het samenwerkt met andere bedrijven. Bedrijven zijn ook effectiever wanneer ze samenwerken met andere bedrijven omdat ze hun kennis, informatie en ervaring kunnen delen.

Bill Clinton startte het Clinton Global Initiative, een goed voorbeeld van een groep die goed samenwerkt. Het bestaat uit zowel bedrijven als niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), en het nodigt machtige mensen en groepen van over de hele wereld uit om elkaar te ontmoeten en te praten over het oplossen van problemen waarmee ze allemaal worden geconfronteerd.

Het leven van meer dan 400 miljoen mensen in meer dan 180 landen is verbeterd dankzij het Clinton Global Initiative. Wanneer bedrijven en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) samenwerken, kunnen ze veel goeds doen.


Samenvattend

Het belangrijkste punt:

Grote bedrijven zijn niet slecht voor de planeet; in feite zouden ze enkele van zijn beste bondgenoten kunnen zijn. Ze kunnen veel meer helpen dan regeringen of niet-gouvernementele organisaties (NGO’s). En bedrijven moeten de opwarming van de aarde niet bestrijden alleen maar omdat het goed is om te doen. Het kan hen ook helpen veel meer geld te verdienen en veel geld te besparen. Als bedrijven werken om de klimaatverandering een halt toe te roepen, profiteert iedereen daarvan.

Advies:

Samenwerken.

Werk samen met niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en andere bedrijven, maar ook met je klanten, werknemers, investeerders en de gemeenschap. Hoe gemakkelijker het zal zijn om je milieudoelen te bereiken, hoe meer je samenwerkt met mensen die je een breed scala aan ideeën en vaardigheden kunnen geven.

Vind de kennis die jouw marketing gaat veranderen

Kies uit 100+ boek samenvattingen & 100+ marketing FAQ’s van en voor marketing managers.

Purpose

Het startpunt van geweldige bedrijven. Het boek “Purpose” uit 2006 laat zien hoe belangrijk waarden zijn voor goed leiderschap in de 21e eeuw. Deze kernideeën leggen de vier verschillende soorten doelen uit die je en jouw bedrijf zullen helpen slagen, van hoe ze gebaseerd zijn op ethiek tot hoe de

Lees verder →

Drip Campaign, Top 7 FAQ’s

Meestgestelde vragen over drip campaigns door marketing managers. Wat is een drip campaign en hoe werkt het? Een drip campaign is een marketingstrategie waarbij in de loop van de tijd een reeks berichten naar potentiële klanten wordt gestuurd. Deze berichten, die de vorm kunnen hebben van e-mails, sms-berichten of andere

Lees verder →

Laat me niet denken!

Een gezond verstand benadering van web usability. Het boek Don’t Make Me Think (2014) vertelt over de basisregels die online gedrag bepalen en hoe je een website kunt maken die gebruikers een geweldige ervaring biedt. Een eenvoudige handleiding voor het testen van een website in elke ontwikkelingsfase is ook inbegrepen.

Lees verder →

A/B Testen

De krachtigste manier om klikken om te zetten in klanten. We weten allemaal dat internet de manier waarop we zaken doen heeft veranderd. Hoewel bijna elk bedrijf tegenwoordig een website heeft, hoeveel kunnen er het meeste uit hun online aanwezigheid halen? Welnu, A/B-testen laten je zien hoe je je website

Lees verder →

Vragen / Feedback

Pagina: Een betere wereld, BV

Vragen of feedback over dit artikel? Laat het hieronder weten en vermeld je e-mail als je een reactie wilt ontvangen.

Werkt iets niet? Meld ‘bugs’.

Voor hulp en ondersteuning kun je naar het Helpcentrum gaan.