Annual Recurring Revenue, Top 5 FAQ’s

VEELGESTELDE VRAGEN VAN MARKETING MANAGERS

Meestgestelde vragen over annual recurring revenue door marketing managers.

Wat is jaarlijkse terugkerende omzet en hoe verschilt deze van andere omzetmaatstaven?

Jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) is een maatstaf voor de voorspelbare en terugkerende inkomsten die een bedrijf op jaarbasis genereert. Het wordt meestal berekend door de totale waarde van alle contracten of abonnementen die het bedrijf heeft ondertekend te nemen en dat te delen door het aantal jaren in de contract- of abonnementstermijn.

ARR verschilt van andere omzetmaatstaven, zoals totale omzet of brutowinst, doordat het alleen voorspelbare en terugkerende inkomsten omvat. Dit betekent dat het eenmalige of onvoorspelbare inkomsten uitsluit, zoals de verkoop van eenmalige producten of diensten, of inkomsten van nieuwe klanten.

ARR wordt vaak gebruikt door bedrijven die abonnements- of terugkerende services aanbieden, omdat het een meer nauwkeurige en voorspelbare maatstaf is voor de inkomstenstromen van het bedrijf. Het kan ook nuttig zijn voor bedrijven die hun omzet op een voorspelbare en duurzame manier willen laten groeien, omdat het een duidelijk en meetbaar doel voor groei biedt.

Over het algemeen is ARR een waardevolle maatstaf voor marketingmanagers, omdat het een nauwkeuriger en voorspelbaarder beeld geeft van de inkomstenstromen van het bedrijf en kan helpen om strategische besluitvorming en planning te onderbouwen.

Hoe berekenen we jaarlijkse terugkerende inkomsten voor ons bedrijf en met welke factoren moeten we rekening houden?

Om jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) voor een bedrijf te berekenen, moeten marketingmanagers deze stappen volgen:

 • Identificeer alle contracten of abonnementen die het bedrijf heeft ondertekend en die voorspelbare en terugkerende inkomsten genereren. Dit kunnen contracten voor services, abonnementen op producten of andere overeenkomsten zijn die voorspelbare en terugkerende inkomsten voor het bedrijf genereren.
 • Bereken de totale waarde van alle contracten of abonnementen die in stap 1 zijn geïdentificeerd. Dit kan inhouden dat je de totale waarde van elk contract of abonnement optelt, of dat je andere methoden gebruikt om de totale waarde van de contracten of abonnementen te bepalen.
 • Deel de in stap 2 berekende totale waarde door het aantal jaren in de contract- of abonnementstermijn. Als de totale waarde van alle contracten of abonnementen bijvoorbeeld € 100.000 is en de gemiddelde contract- of abonnementstermijn 2 jaar is, zou de ARR € 50.000 zijn.

Bij het berekenen van ARR moeten marketingmanagers rekening houden met verschillende factoren, waaronder de totale waarde van de contracten of abonnementen, de duur van het contract of de abonnementsperiode, het aantal contracten of abonnementen en alle andere factoren die van invloed kunnen zijn op de berekening. Het kan ook nuttig zijn om een gestandaardiseerde formule of methodologie te gebruiken om ARR te berekenen, om consistentie en nauwkeurigheid te garanderen.


Over het algemeen houdt het berekenen van ARR voor een bedrijf in dat alle voorspelbare en terugkerende inkomstenstromen worden geïdentificeerd en opgeteld, en dat totaal wordt gedeeld door het aantal jaren in de contract- of abonnementsperiode. Door dit proces te volgen en rekening te houden met relevante factoren, kunnen marketingmanagers de ARR voor hun bedrijf berekenen en gebruiken om strategische besluitvorming en planning te onderbouwen.


Hoe gebruiken we jaarlijks terugkerende inkomsten om onze bedrijfsstrategie en besluitvorming te onderbouwen?

Jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) kunnen een waardevol hulpmiddel zijn voor marketingmanagers, omdat het een duidelijke en voorspelbare meting geeft van de inkomstenstromen van het bedrijf. Door ARR te gebruiken, kunnen marketingmanagers hun bedrijfsstrategie en besluitvorming op een aantal manieren onderbouwen, waaronder:


 • Duidelijke en meetbare doelen stellen voor ARR-groei. Marketingmanagers kunnen ARR gebruiken als doel voor groei en kunnen specifieke doelen stellen om ARR in de loop van de tijd te verhogen. Dit kan helpen om de algemene strategie van het bedrijf te onderbouwen en kan een duidelijk en meetbaar doel opleveren voor het bedrijf om naar te streven.

 • Identificatie van kansen voor ARR-groei. Door ARR-trends en -patronen in de loop van de tijd te analyseren, kunnen marketingmanagers mogelijkheden voor groeiende ARR identificeren, zoals het verhogen van de waarde van contracten of abonnementen, het verlengen van de contract- of abonnementsvoorwaarden, of het toevoegen van nieuwe contracten of abonnementen.

 • Evalueren van de effectiviteit van marketing- en verkoopinspanningen. Door ARR te vergelijken met andere statistieken, zoals totale omzet of brutowinst, kunnen marketingmanagers de effectiviteit van hun marketing- en verkoopinspanningen evalueren en gebieden voor verbetering of optimalisatie identificeren.

 • Bewaken en volgen van ARR in de loop van de tijd. Door ARR regelmatig te monitoren en te volgen, kunnen marketingmanagers trends en patronen in de gegevens identificeren en de strategie en besluitvorming van het bedrijf dienovereenkomstig aanpassen. Dit kan helpen ervoor te zorgen dat het bedrijf op schema blijft om zijn doelen en doelstellingen te bereiken.

Over het algemeen kan het gebruik van ARR om de bedrijfsstrategie en besluitvorming te onderbouwen, marketingmanagers helpen om strategischer en effectiever te zijn in hun inspanningen. Door ARR te gebruiken als een doel voor groei en een maatstaf voor de prestaties van het bedrijf, kunnen marketingmanagers beter geïnformeerde en effectievere beslissingen nemen die het bedrijf kunnen helpen zijn doelen en doelstellingen te bereiken.


Hoe monitoren en volgen we onze jaarlijkse terugkerende inkomsten in de loop van de tijd, en van welke trends moeten we op de hoogte zijn?

Marketingmanagers kunnen verschillende strategieën en benaderingen gebruiken om hun jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) in de loop van de tijd te volgen en te volgen. Enkele van de belangrijkste stappen en overwegingen om dit te doen zijn:


 • Het ontwikkelen van een plan en methodologie voor het monitoren en volgen van ARR. Dit kan inhouden dat de specifieke statistieken en gegevens worden gedefinieerd die worden bijgehouden, evenals de frequentie en timing van het volgproces.

 • Verzamelen en analyseren van gegevens over ARR. Dit kan inhouden dat er gegevens uit verschillende bronnen worden verzameld, zoals contracten of abonnementen, jaarrekeningen of andere gegevensbronnen, en dat deze gegevens worden gebruikt om de ARR te berekenen.

 • Identificatie en analyse van trends en patronen in ARR in de loop van de tijd. Door in de loop van de tijd naar ARR-gegevens te kijken, kunnen marketingmanagers trends en patronen in de gegevens identificeren, zoals stijgingen of dalingen van ARR, veranderingen in de soorten contracten of abonnementen of andere trends.

 • ARR vergelijken met andere statistieken en benchmarks. Door ARR te vergelijken met andere statistieken, zoals de totale omzet of brutowinst, kunnen marketingmanagers het relatieve belang van ARR voor het bedrijf beoordelen, en kunnen ze de ARR van het bedrijf ook vergelijken met branchebenchmarks of andere bedrijven.

 • Regelmatig het monitoring- en trackingproces herzien en bijwerken. Naarmate de strategie en doelen van het bedrijf evolueren, kan het nodig zijn om het monitoring- en trackingproces bij te werken om ervoor te zorgen dat het effectief en relevant blijft.

Over het algemeen is het monitoren en volgen van ARR in de loop van de tijd een belangrijk onderdeel om ervoor te zorgen dat het bedrijf op schema ligt om zijn doelen en doelstellingen te bereiken. Door een gestructureerde en systematische aanpak te gebruiken, kunnen marketingmanagers trends en patronen in de gegevens identificeren en deze informatie gebruiken om hun bedrijfsstrategie en besluitvorming te onderbouwen.


Hoe vergelijken we onze jaarlijkse terugkerende inkomsten met branchebenchmarks en andere bedrijven, en wat kunnen we van die vergelijkingen leren?

Het vergelijken van de jaarlijkse terugkerende inkomsten (ARR) van een bedrijf met branchebenchmarks en andere bedrijven kan een waardevolle manier zijn voor marketingmanagers om de prestaties van het bedrijf te evalueren en kansen voor verbetering te identificeren. Enkele van de belangrijkste stappen en overwegingen om dit te doen zijn:


 • Het identificeren van relevante benchmarks en andere bedrijven om mee te vergelijken. Dit kan inhouden dat er wordt gekeken naar branchebenchmarks, zoals de gemiddelde of mediane ARR voor bedrijven in dezelfde sector of markt, of dat de ARR van het bedrijf wordt vergeleken met specifieke concurrenten of branchegenoten.

 • Verzamelen en analyseren van gegevens over ARR voor de benchmarks en andere bedrijven. Dit kan het verzamelen van gegevens uit verschillende bronnen omvatten, zoals jaarrekeningen, contracten of abonnementen, of andere gegevensbronnen, en het gebruik van die gegevens om de ARR voor de benchmarks en andere bedrijven te berekenen.

 • De ARR van het bedrijf vergelijken met de benchmarks en andere bedrijven. Door de ARR van het bedrijf te vergelijken met de benchmarks en andere bedrijven, kunnen marketingmanagers de relatieve prestaties van het bedrijf evalueren en gebieden identificeren waar het bedrijf beter of slechter presteert in vergelijking met de benchmarks en andere bedrijven.

 • Signaleren van verbetermogelijkheden op basis van de vergelijkingen. Door de vergelijkingen tussen de ARR van het bedrijf en de benchmarks en andere bedrijven te analyseren, kunnen marketingmanagers kansen identificeren om de ARR van het bedrijf te verbeteren, zoals het verhogen van de waarde van contracten of abonnementen, het verlengen van de contract- of abonnementsvoorwaarden, of het toevoegen van nieuwe contracten of abonnementen. abonnementen.

 • Regelmatig de vergelijkingen herzien en bijwerken. Naarmate de strategie en doelstellingen van het bedrijf evolueren en de marktomstandigheden en andere factoren veranderen, kan het nodig zijn om de vergelijkingen bij te werken om ervoor te zorgen dat ze relevant en nauwkeurig blijven.

Over het algemeen kan het vergelijken van de ARR van een bedrijf met branchebenchmarks en andere bedrijven waardevolle inzichten en informatie opleveren die marketingmanagers kunnen helpen de prestaties van het bedrijf te verbeteren en de doelen en doelstellingen te bereiken. Door een gestructureerde en systematische aanpak te gebruiken, kunnen marketingmanagers kansen voor verbetering identificeren en beter geïnformeerde en effectievere beslissingen nemen.

Co-branding, Top 8 FAQ’s

Meestgestelde vragen over co-branding door marketing managers. Wat is co-branding en hoe verschilt het van andere vormen van branding? Co-branding is een marketingstrategie waarbij twee of meer bedrijven samenwerken om nieuwe producten of diensten te creëren die op de markt worden gebracht onder de merknamen

Lees verder »

Rebranding, Top 8 FAQ’s

Meestgestelde vragen over rebranding door marketing managers. Wat is rebranding en waarom is het nodig? Rebranding is het proces van het veranderen en bijwerken van de visuele en/of verbale elementen van een merk, zoals de naam, het logo, het ontwerp en de berichtgeving. Rebranding is

Lees verder »

STIL

De kracht van introverte mensen in een wereld die niet kan stoppen met praten. Het boek Quiet, dat in 2012 uitkwam, gaat over hoe zowel introverte als extraverte mensen sterke punten en behoeften hebben. Deze kernideeën leggen uit hoe elk persoonlijkheidstype zich op zijn gemak

Lees verder »

Vragen / Feedback

Pagina: Annual Recurring Revenue, Top 5 FAQ’s

Vragen of feedback over dit artikel? Laat het hieronder weten en vermeld je e-mail als je een reactie wilt ontvangen.

Werkt iets niet? Meld ‘bugs’.

Voor hulp en ondersteuning kun je naar het Helpcentrum gaan.