Marketing Gouvernance, Top 6 FAQ’s

VEELGESTELDE VRAGEN VAN MARKETING MANAGERS

Meestgestelde vragen over marketing gouvernance door marketing managers.

Wat is het doel van marketinggovernance?

Het doel van marketinggovernance is ervoor te zorgen dat de marketingactiviteiten van een organisatie in overeenstemming zijn met de algemene bedrijfsstrategie en doelstellingen. Marketinggovernance omvat het vaststellen van beleid, processen en systemen om de besluitvorming over marketing, de toewijzing van middelen en het meten van prestaties te begeleiden en te controleren. 

Het is belangrijk voor marketingmanagers om deze bestuursstructuren te begrijpen en te volgen om de organisatie te helpen haar doelstellingen te bereiken en potentiële risico’s of nalevingsproblemen te vermijden. Marketinggovernance kan er ook voor zorgen dat marketinginspanningen efficiënt en effectief zijn en consistent zijn met het merk en de waarden van de organisatie.


Wie is verantwoordelijk voor marketinggovernance?

Marketinggovernance is het proces van het vaststellen en handhaven van beleid, normen en processen om de kwaliteit, naleving en effectiviteit van marketingactiviteiten te waarborgen. Marketinggovernance is doorgaans de verantwoordelijkheid van senior executives en belanghebbenden binnen een organisatie, zoals de Chief Marketing Officer (CMO) of de raad van bestuur.

Marketingmanagers spelen ook een cruciale rol in marketinggovernance, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor het implementeren en handhaven van het beleid en de normen die zijn vastgesteld als onderdeel van het governanceproces. Hierbij kan nauw worden samengewerkt met andere afdelingen en teams binnen de organisatie, zoals juridische zaken, compliance en IT, om ervoor te zorgen dat marketingactiviteiten in overeenstemming zijn met het beleid en de normen van de organisatie.

Over het algemeen is marketingbeheer een gedeelde verantwoordelijkheid van senior executives, belanghebbenden en marketingmanagers en vereist samenwerking en coördinatie tussen alle partijen om het succes en de effectiviteit van marketingactiviteiten te waarborgen.


Wat zijn de belangrijkste elementen van marketinggovernance?

De belangrijkste elementen van marketinggovernance zijn:

 • Beleid en normen: Dit zijn de regels en richtlijnen die zijn opgesteld om marketingactiviteiten te regelen en ervoor te zorgen dat ze aansluiten bij de algemene doelen en doelstellingen van de organisatie.
 
 • Processen en procedures: Dit zijn de standaardprocessen en -procedures die worden gebruikt om marketingactiviteiten te plannen, uit te voeren en te meten, en ervoor te zorgen dat ze consistent en effectief zijn.
 
 • Gegevens en analyse: Dit zijn de gegevens- en analysetools en -systemen die worden gebruikt om de prestaties van marketingactiviteiten te verzamelen, te analyseren en erover te rapporteren, en om inzicht te geven in de effectiviteit ervan.
 
 • Middelen en budgetten: dit zijn het personeel, de budgetten en andere middelen die worden toegewezen om marketingactiviteiten te ondersteunen en ervoor te zorgen dat ze over de nodige ondersteuning en capaciteiten beschikken om te slagen.
 
 • Bestuurskaders en toezicht: dit zijn de kaders en mechanismen die worden gebruikt om marketingbeleid en -normen af te dwingen en ervoor te zorgen dat marketingactiviteiten in overeenstemming zijn met het beleid en de voorschriften van de organisatie.
 

Over het algemeen omvat marketingbeheer het opstellen en handhaven van beleid, processen en controles om de kwaliteit, naleving en effectiviteit van marketingactiviteiten te waarborgen. Marketingmanagers spelen een cruciale rol in dit proces, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor het implementeren en handhaven van marketingbeleid en -normen binnen hun teams en organisaties.


Hoe implementeer ik marketing governance in mijn organisatie?

Om marketinggovernance in je organisatie te implementeren, dien je de volgende stappen te ondernemen:

 • Identificeer de belangrijkste belanghebbenden die betrokken zullen zijn bij marketingbeheer, inclusief senior leiders, marketingmanagers en andere relevante partijen.
 
 • Ontwikkel een reeks beleidsregels voor marketingbeheer die de rollen en verantwoordelijkheden van elke belanghebbende schetsen, evenals het besluitvormingsproces en de criteria voor het toewijzen van marketingmiddelen.
 
 • Zet systemen en processen op voor het volgen en meten van de prestaties van marketingactiviteiten en voor het regelmatig rapporteren over voortgang en resultaten.
 
 • Communiceer het beleid en de processen voor marketinggovernance aan alle relevante belanghebbenden, en geef zo nodig training en ondersteuning om ervoor te zorgen dat iedereen zijn rol en verantwoordelijkheden begrijpt.
 
 • Bewaak en evalueer de effectiviteit van de marketinggovernancestructuur en breng indien nodig aanpassingen aan om ervoor te zorgen dat deze de zakelijke doelen en doelstellingen van de organisatie blijft ondersteunen.
 

Door marketinggovernance in je organisatie te implementeren, kun je ervoor zorgen dat je marketinginspanningen zijn afgestemd op de bredere bedrijfsstrategie en dat ze effectief en efficiënt worden uitgevoerd. Dit kan helpen om betere resultaten voor je organisatie te behalen, en kan ook helpen om risico’s te verminderen en nalevingsproblemen te voorkomen.


Hoe meet ik de effectiviteit van mijn inspanningen op het gebied van marketingbeheer?

Om de effectiviteit van je inspanningen op het gebied van marketingbeheer te meten, moet je een reeks statistieken en benchmarks vaststellen om je voortgang bij te houden en te evalueren. Dit zal je helpen om te bepalen of je inspanningen de gewenste impact hebben en om verbeterpunten te identificeren.
Enkele mogelijke maatstaven die je zou kunnen gebruiken om de effectiviteit van je inspanningen op het gebied van marketingbeheer te meten, zijn:

 • Naleving van beleid en normen: Deze meeteenheid meet het percentage marketingactiviteiten dat in overeenstemming is met het beleid en de normen van de organisatie en kan worden gebruikt om de effectiviteit van je governancebeleid en -processen te evalueren.
 
 • Kwaliteit en consistentie van marketingactiviteiten: deze maatstaf meet de algehele kwaliteit en consistentie van marketingactiviteiten en kan worden gebruikt om de effectiviteit van je governanceprocessen en -procedures te evalueren.
 
 • Rendement op investering voor marketingactiviteiten: deze maatstaf meet het algehele rendement op investering voor marketingactiviteiten en kan worden gebruikt om de effectiviteit van je governancekaders en toezicht te evalueren.
 

Je marketingmanagers kunnen een cruciale rol spelen bij het identificeren en volgen van deze statistieken, en waardevolle inzichten en aanbevelingen bieden op basis van hun analyse. Ze kunnen je ook helpen bij het ontwikkelen van strategieën voor het verbeteren van je inspanningen op het gebied van marketingbeheer en ervoor zorgen dat deze zijn afgestemd op je algemene zakelijke doelen en doelstellingen.


Hoe leg ik het belang uit van marketing gouvernance naar mijn baas?

Als marketingmanager kun je het belang van marketinggovernance aan je baas uitleggen door de volgende voordelen te benadrukken:

 • Afstemming met bedrijfsstrategie: marketingbeheer zorgt ervoor dat de marketingactiviteiten van je organisatie zijn afgestemd op de algemene bedrijfsstrategie en doelstellingen. Dit kan ervoor zorgen dat je marketinginspanningen gericht zijn op de juiste doelmarkten en de gewenste resultaten opleveren.
 
 • Efficiëntie en effectiviteit: Marketinggovernance omvat het opstellen van beleid, processen en systemen om de besluitvorming over marketing, de toewijzing van middelen en het meten van prestaties te begeleiden en te controleren. Dit kan helpen ervoor te zorgen dat je marketinginspanningen efficiënt en effectief zijn en dat ze het best mogelijke rendement op je investering opleveren.
 
 • Consistentie en controle: Marketinggovernance kan helpen ervoor te zorgen dat de marketinginspanningen van je organisatie consistent zijn met haar merk en waarden, en dat ze goed worden gecontroleerd en beheerd. Dit kan helpen om de reputatie van je organisatie te beschermen en potentiële risico’s of nalevingsproblemen te voorkomen.
 
 • Betere besluitvorming: Marketinggovernance omvat het opstellen van een duidelijk besluitvormingsproces en criteria voor het toewijzen van marketingmiddelen. Dit kan helpen om ervoor te zorgen dat je marketingbeslissingen gebaseerd zijn op degelijke gegevens en analyses, en dat ze worden genomen in het beste belang van de organisatie.
 

Door het belang van marketinggovernance in deze termen uit te leggen, kun je je baas helpen de waarde in te zien van het implementeren van marketinggovernance in je organisatie. Dit kan ertoe bijdragen dat de marketinginspanningen van je organisatie goed op elkaar zijn afgestemd, effectief en efficiënt zijn en bijdragen aan het algehele succes van het bedrijf.

Merkbetrokkenheid, TOP 6 FAQ’s

Meestgestelde vragen over brand engagement / merkbetrokkenheid door marketing managers Wat is merkbetrokkenheid en waarom is het belangrijk? Merkbetrokkenheid verwijst naar het niveau van interactie, interesse en emotionele band die consumenten hebben met een merk. Het is een belangrijke maatstaf voor bedrijven, omdat een hoge

Lees verder »

Knuffel je haters

Hoe je klachten kunt omarmen en je klanten kunt behouden. Het boek Hug Your Haters uit 2016 is een gids over hoe je ontevreden klanten kunt gebruiken om je bedrijf te verbeteren. Deze kernideeën leggen uit waarom het loont om negatieve beoordelingen te lezen en

Lees verder »

Small Data

De kleine aanwijzingen die enorme trends blootleggen. Small Data (2016) is een gids over hoe je kleine details over het leven van mensen kunt gebruiken om met hen in contact te komen en je merkimago te verkopen. Deze kernideeën gebruiken observaties uit veel verschillende culturen

Lees verder »

Vragen / Feedback

Pagina: Marketing Gouvernance, Top 6 FAQ’s

Vragen of feedback over dit artikel? Laat het hieronder weten en vermeld je e-mail als je een reactie wilt ontvangen.

Werkt iets niet? Meld ‘bugs’.

Voor hulp en ondersteuning kun je naar het Helpcentrum gaan.