Account Scoring, Top 6 FAQ’s

VEELGESTELDE VRAGEN VAN MARKETING MANAGERS

Meestgestelde vragen over account scoring door marketing managers.

Wat is accountscore en hoe werkt het?

Accountscoring is een methode om de potentiële waarde van verschillende accounts of klanten te evalueren en te rangschikken op basis van een reeks vooraf bepaalde criteria. Dit kan bedrijven helpen bij het prioriteren en richten van hun marketinginspanningen, en het kan ook worden gebruikt om accounts te identificeren die de meeste kans hebben om te converteren of de grootste waarde voor het bedrijf te genereren.


Doorgaans bevat een accountscoremodel een reeks criteria die relevant zijn voor de doelen en doelstellingen van het bedrijf. Deze criteria kunnen factoren omvatten zoals de grootte van het account, de branche of sector waarin het account zich bevindt, de aankoopgeschiedenis van het account bij het bedrijf en andere relevante factoren.


Aan elk criterium wordt vervolgens een weging toegekend, die het relatieve belang van dat criterium in het algehele accountscoremodel bepaalt. Een bedrijf kan bijvoorbeeld een hoger gewicht toekennen aan criteria die nauw aansluiten bij zijn doelen en doelstellingen, zoals de grootte van het account of de aankoopgeschiedenis van het account bij het bedrijf.


Zodra de criteria en wegingen zijn bepaald, kan het bedrijf de gegevens verzamelen en analyseren die nodig zijn om accounts te scoren. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van interne gegevens, zoals verkoopgegevens of klantgegevens, maar ook van externe gegevens, zoals brancheonderzoek of marktgegevens. De gegevens worden vervolgens gebruikt om voor elk account een score te berekenen op basis van de criteria en wegingen in het accountscoremodel.


Over het algemeen kan accountscore een waardevol hulpmiddel zijn voor marketingmanagers, omdat het kan helpen bij het prioriteren en richten van marketinginspanningen, en het kan ook worden gebruikt om accounts te identificeren die de meeste kans hebben om te converteren of waarde voor het bedrijf te genereren.

 

Hoe bepalen we de juiste criteria en wegingen voor ons accountscoremodel?

Het bepalen van de juiste criteria en wegingen voor een accountscoremodel is een belangrijk onderdeel van het waarborgen van de effectiviteit van het model. Marketingmanagers kunnen hiervoor verschillende strategieën en benaderingen gebruiken, waaronder:

 

 • Het definiëren van de doelen en doelstellingen van het bedrijf en het identificeren van de criteria die het meest aansluiten bij die doelen. Dit kan ertoe bijdragen dat het accountscoremodel gericht is op de belangrijkste factoren en is afgestemd op de algemene strategie van het bedrijf.
 
 • Marktonderzoek uitvoeren en gegevens verzamelen over voorkeuren en gedragingen van klanten, evenals trends en patronen in de markt. Dit kan waardevolle inzichten opleveren voor de selectie van criteria en wegingen voor het accountscoremodel.
 
 • Contact onderhouden met klanten en belanghebbenden en feedback en input verzamelen over de criteria en wegingen voor het accountscoremodel. Dit kan helpen ervoor te zorgen dat het model relevant en effectief is, en kan ook helpen om vertrouwen en geloofwaardigheid op te bouwen bij klanten en belanghebbenden.
 
 • Testen en verfijnen van de criteria en wegingen voor het accountscoremodel in de loop van de tijd, op basis van de resultaten van het model en eventuele veranderingen in de markt of andere factoren. Dit kan ertoe bijdragen dat het model effectief blijft en de doelen en doelstellingen van het bedrijf blijft ondersteunen.
 

Over het algemeen is het bepalen van de juiste criteria en wegingen voor een accountscoremodel een cruciale stap om de effectiviteit van het model te waarborgen, en moet het worden gebaseerd op een combinatie van marktonderzoek, feedback van klanten en voortdurend testen en verfijnen.

 

Hoe verzamelen en analyseren we de gegevens die nodig zijn om accounts te scoren?

Het verzamelen en analyseren van de gegevens die nodig zijn om accounts te scoren, is een belangrijk onderdeel van effectieve accountscores. Marketingmanagers kunnen hiervoor verschillende strategieën en hulpmiddelen gebruiken, waaronder:

 

 • Identificatie van de gegevensbronnen die relevant zijn voor de doelen en doelstellingen van het bedrijf, en die de informatie kunnen verschaffen die nodig is om accounts te scoren. Dit kunnen interne gegevens zijn, zoals verkoopgegevens of klantgegevens, maar ook externe gegevens, zoals marktonderzoek of branchegegevens.
 
 • Verzamelen en ordenen van de gegevens uit de geselecteerde bronnen, en indien nodig opschonen en voorbewerken van de gegevens. Dit kan inhouden dat gegevens uit verschillende bronnen worden gecombineerd of dat de gegevens worden getransformeerd om ze geschikter te maken voor analyse.
 
 • Tools en technieken voor gegevensanalyse gebruiken, zoals algoritmen voor machine learning of statistische analyse, om de gegevens te analyseren en scores voor elk account te genereren op basis van de criteria en wegingen in het accountscoremodel.
 
 • Regelmatig de gegevens bekijken en bijwerken die worden gebruikt in het accountscoremodel, om ervoor te zorgen dat deze nauwkeurig en relevant blijven. Dit kan gaan om het verzamelen van nieuwe data, of het aanpassen van de in het model gebruikte databronnen.
 

Over het algemeen is het verzamelen en analyseren van de gegevens die nodig zijn om accounts te scoren een belangrijke stap in het accountscoreproces en kan dit ertoe bijdragen dat het model effectief is en nauwkeurige en bruikbare resultaten oplevert.

 

Hoe gebruiken we accountscores om onze marketinginspanningen te prioriteren en te richten?

Zodra een accountscoremodel is ontwikkeld en geïmplementeerd, kunnen marketingmanagers het model gebruiken om prioriteiten te stellen en hun marketinginspanningen te richten. Dit kan inhouden dat de door het model gegenereerde accountscores worden gebruikt om de accounts te identificeren die de meeste kans hebben om te converteren of waarde voor het bedrijf te genereren, en om prioriteit te geven aan marketinginspanningen voor die accounts.


Marketingmanagers kunnen bijvoorbeeld accountscores gebruiken om de accounts te identificeren die de meeste kans hebben om te converteren, en om hun marketinginspanningen op die accounts te richten om de kans op conversie te maximaliseren. Als alternatief kunnen marketingmanagers accountscores gebruiken om de accounts te identificeren die waarschijnlijk de grootste waarde voor het bedrijf zullen genereren, en om hun marketinginspanningen op die accounts te richten om het rendement op de investering te maximaliseren.


Naast het prioriteren en richten van marketinginspanningen, kunnen marketingmanagers ook accountscores gebruiken om de inhoud en berichtgeving van hun marketingcampagnes te informeren. Marketingmanagers kunnen bijvoorbeeld accountscores gebruiken om de inhoud en berichtgeving van marketingcampagnes af te stemmen op de specifieke behoeften en voorkeuren van verschillende accounts, om de effectiviteit van die campagnes te verbeteren.


Over het algemeen kan het gebruik van accountscores voor het prioriteren en richten van marketinginspanningen marketingmanagers helpen om strategischer en effectiever te zijn in hun marketinginspanningen, en kan het bedrijf helpen de waarde van zijn marketinginvesteringen te maximaliseren.

 

Hoe controleren en passen we ons accountscoremodel in de loop van de tijd aan om de effectiviteit ervan te waarborgen?

Het monitoren en aanpassen van het accountscoremodel in de loop van de tijd is een belangrijk onderdeel van het waarborgen van de effectiviteit ervan. Marketingmanagers kunnen hiervoor verschillende strategieën en hulpmiddelen gebruiken, waaronder:

 

 • Regelmatig de resultaten van het accountscoremodel beoordelen en de effectiviteit ervan beoordelen bij het identificeren van accounts die waarschijnlijk zullen converteren of waarde voor het bedrijf zullen genereren. Dit kan inhouden het analyseren van de prestaties van marketingcampagnes die zijn gericht op accounts met verschillende scores, om eventuele trends of patronen te identificeren.
 
 • Verzamelen en analyseren van feedback en gegevens van klanten en belanghebbenden, en deze informatie gebruiken om eventuele aanpassingen aan het accountscoremodel door te voeren. Dit kan helpen ervoor te zorgen dat het model relevant en effectief blijft, en kan ook helpen om vertrouwen en geloofwaardigheid op te bouwen bij klanten en belanghebbenden.
 
 • Testen en verfijnen van de criteria en wegingen van het accountscoremodel in de loop van de tijd, op basis van de resultaten van het model en eventuele veranderingen in de markt of andere factoren. Dit kan ertoe bijdragen dat het model effectief blijft en de doelen en doelstellingen van het bedrijf blijft ondersteunen.
 
 • Duidelijk communiceren met klanten en belanghebbenden over eventuele wijzigingen in het accountscoremodel en de redenen voor die wijzigingen uitleggen. Dit kan helpen om het vertrouwen en de geloofwaardigheid bij klanten en belanghebbenden te behouden en misverstanden of verwarring te voorkomen.
 

Over het algemeen is het monitoren en aanpassen van het accountscoremodel in de loop van de tijd een belangrijk onderdeel om de effectiviteit ervan te waarborgen, en dit moet regelmatig worden beoordeeld, getest en verfijnd op basis van de resultaten van het model en eventuele veranderingen in de markt of andere factoren.

 

Hoe kan ik het belang van accountscores aan mijn baas uitleggen?

Als marketingmanager kun je het belang van accountscores aan je baas uitleggen door de potentiële voordelen voor het bedrijf te benadrukken. Enkele van de belangrijkste manieren waarop accountscores waardevol kunnen zijn voor bedrijven zijn:

 

 • Accountscores kunnen helpen bij het prioriteren en richten van marketinginspanningen, door de accounts te identificeren die de meeste kans hebben om te converteren of waarde voor het bedrijf te genereren. Dit kan helpen om het rendement op de investering van marketinginspanningen te maximaliseren en kan ook helpen om verspilling en inefficiëntie te verminderen.
 
 • Accountscores kunnen waardevolle inzichten opleveren in de voorkeuren en het gedrag van klanten, en kunnen helpen om de inhoud en berichtgeving van marketingcampagnes te onderbouwen. Dit kan de effectiviteit van marketinginspanningen verbeteren en kan ook helpen om vertrouwen en geloofwaardigheid bij klanten op te bouwen.
 
 • Accountscores kunnen bedrijven helpen om meer strategisch en datagedreven te zijn in hun marketinginspanningen, door een gestructureerde en systematische benadering te bieden voor het evalueren en rangschikken van accounts. Dit kan helpen ervoor te zorgen dat marketinginspanningen gericht zijn op de meest waardevolle kansen, en kan ook helpen om de algemene doelen en doelstellingen van het bedrijf te ondersteunen.
 

Over het algemeen kan accountscore een waardevol hulpmiddel zijn voor marketingmanagers en het bedrijf helpen om effectiever en efficiënter te zijn in zijn marketinginspanningen. Door deze voordelen te benadrukken, kun je je baas helpen het belang van accountscores en de potentiële waarde die het voor het bedrijf kan opleveren, te begrijpen.

Crush it!

Waarom dit het moment is om je passie te verzilveren. Crush it! is een boek dat mensen zal inspireren en helpen die van hun passie een bedrijf willen maken. Het leven van de auteur wordt als voorbeeld gebruikt om te laten zien hoe iedereen het

Lees verder »

Marketing eenvoudig gemaakt

Stap-voor-stap gids voor elk bedrijf. Marketing Made Simple (2020) is een handig boek dat je helpt bij het opbouwen van je merk. Deze handige handleiding leert je een vijfstappenplan om nieuwe klanten naar je bedrijf te halen. Onze samenvatting van het boek Marketing made simple

Lees verder »

Neuromarketing, Top 6 FAQ’s

Meestgestelde vragen over neuromarketing en hoe werkt het? Neuromarketing is een marketinggebied dat neuroimaging-technieken gebruikt, zoals functionele magnetische resonantiebeeldvorming (fMRI), om de hersenactiviteit van consumenten te bestuderen als reactie op marketingstimuli. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om inzicht te krijgen in consumentengedrag en effectievere marketingbeslissingen

Lees verder »

Vragen / Feedback

Pagina: Account Scoring, Top 6 FAQ’s

Vragen of feedback over dit artikel? Laat het hieronder weten en vermeld je e-mail als je een reactie wilt ontvangen.

Werkt iets niet? Meld ‘bugs’.

Voor hulp en ondersteuning kun je naar het Helpcentrum gaan.