Marktonderzoek, Top 11 FAQ’s

VEELGESTELDE VRAGEN VAN MARKETING MANAGERS

Meestgestelde vragen over marktonderzoek door marketing managers.

Wat zijn de belangrijkste trends in de markt?

Trends in de markt verwijzen naar de richting waarin een markt beweegt of evolueert. Deze trends kunnen worden aangedreven door een verscheidenheid aan factoren, waaronder technologische vooruitgang, verschuivingen in consumentengedrag, veranderingen in economische omstandigheden en de opkomst van nieuwe concurrenten.

Marketingmanagers moeten op de hoogte zijn van deze trends om de concurrentie voor te blijven en kansen voor groei te identificeren. Om de belangrijkste trends in de markt te begrijpen, kunnen marketingmanagers marktonderzoek uitvoeren om gegevens en inzichten over de markt en zijn drijfveren te verzamelen. Dit kan het verzamelen van gegevens over consumentengedrag en -voorkeuren omvatten, het analyseren van sectorgegevens en trends, en het bijhouden van concurrenten en hun strategieën.

Door op de hoogte te blijven van de belangrijkste trends in de markt, kunnen marketingmanagers de behoeften en voorkeuren van hun doelgroep beter begrijpen, potentiële groeimogelijkheden identificeren en strategieën ontwikkelen die hun bedrijf helpen concurrerend te blijven.

 

Wie zijn de belangrijkste spelers in de markt?

Sleutelspelers ( key players ) in de markt verwijzen naar de bedrijven of organisaties die het meest invloedrijk of dominant zijn in een bepaalde branche of markt. Deze belangrijke spelers kunnen grote, gevestigde bedrijven zijn die sterk aanwezig zijn op de markt, of het kunnen nieuwere, opkomende bedrijven zijn die de markt verstoren met innovatieve producten of diensten.

Marketingmanagers moeten zich bewust zijn van de belangrijkste spelers in hun markt om het concurrentielandschap te begrijpen en potentiële bedreigingen en kansen te identificeren. Om de belangrijkste spelers op de markt te identificeren, kunnen marketingmanagers marktonderzoek uitvoeren om gegevens en inzichten over de markt en haar concurrenten te verzamelen. Denk hierbij aan het verzamelen van gegevens over de omvang en het marktaandeel van verschillende bedrijven, het analyseren van de producten en diensten die zij aanbieden en het bestuderen van hun marketing- en verkoopstrategieën.

Door te begrijpen wie de belangrijkste spelers op de markt zijn, kunnen marketingmanagers het concurrentielandschap beter begrijpen en strategieën ontwikkelen die hun bedrijf helpen concurrerend te blijven en te slagen op de markt.

 

Wat zijn de demografische gegevens van de doelmarkt?

Demografische kenmerken zijn kenmerken van een populatie die kunnen worden gebruikt om groepen mensen te segmenteren of te classificeren. Enkele algemene demografische kenmerken waarmee marketingmanagers rekening kunnen houden bij het definiëren van hun doelmarkt zijn:

 • Leeftijd: de leeftijd van consumenten kan een nuttige demografie zijn voor het segmenteren van markten, aangezien verschillende leeftijdsgroepen verschillende behoeften, voorkeuren en koopgedrag kunnen hebben.
 
 • Geslacht: Geslacht kan ook een nuttige demografie zijn voor marketing, aangezien mannen en vrouwen verschillende voorkeuren en kooppatronen kunnen hebben.
 
 • Inkomen: het inkomensniveau van de consument kan een nuttige demografie zijn voor het richten van marketinginspanningen, aangezien het inkomen van invloed kan zijn op de koopkracht en aankoopbeslissingen kan beïnvloeden.
 
 • Opleiding: Het opleidingsniveau van consumenten kan relevant zijn voor bepaalde producten of diensten, aangezien een hoger opleidingsniveau gepaard kan gaan met andere behoeften en voorkeuren.
 
 • Geografie: de locatie of geografische regio van de consument kan een nuttige demografie zijn voor gerichte marketinginspanningen, aangezien regionale verschillen in cultuur, klimaat en andere factoren aankoopbeslissingen kunnen beïnvloeden.
 

Door de demografie van hun doelmarkt te begrijpen, kunnen marketingmanagers meer gerichte en effectieve marketingcampagnes ontwikkelen.

 

Wat zijn de behoeften en voorkeuren van de doelmarkt?

Het begrijpen van de behoeften en voorkeuren van de doelmarkt is van cruciaal belang voor marketingmanagers, omdat het helpt bij het informeren van marketingstrategieën en productontwikkeling. Enkele belangrijke overwegingen voor marketingmanagers zijn:

 • Product- of servicekenmerken: inzicht in welke functies of kenmerken klanten waarderen in een product of service kan helpen bij productontwikkeling en marketinginspanningen.
 
 • Prijsgevoeligheid: de bereidheid van klanten om te betalen voor een product of dienst kan worden beïnvloed door factoren zoals hun inkomensniveau, de gepercipieerde waarde van het product of de dienst en de beschikbaarheid van alternatieven.
 
 • Merkvoorkeuren: Klanten kunnen voorkeuren hebben voor bepaalde merken of producten op basis van hun reputatie, kwaliteit of andere factoren.
 
 • Aankoopmotivaties: begrijpen wat klanten ertoe aanzet om een aankoop te doen, zoals een behoefte aan gemak, kwaliteit of waarde, kan helpen bij het informeren van marketinginspanningen.
 
 • Klantervaring: Klantervaring, waaronder gebruiksgemak, klantenservice en algehele tevredenheid, kan een sleutelfactor zijn bij klantloyaliteit en herhaalaankopen.
 

Door deze behoeften en voorkeuren te begrijpen, kunnen marketingmanagers marketingstrategieën en producten ontwikkelen die effectiever voldoen aan de behoeften van hun doelmarkt.

 

Wat zijn de potentiële toetredingsdrempels voor nieuwe concurrenten?

Toetredingsdrempels verwijzen naar de uitdagingen en obstakels waarmee nieuwe bedrijven worden geconfronteerd bij het betreden en concurreren op een bepaalde markt. Deze belemmeringen kunnen van economische, technologische, regelgevende of andere aard zijn en kunnen het voor nieuwe bedrijven moeilijk of onmogelijk maken om de markt te betreden en voet aan de grond te krijgen.

Marketingmanagers moeten zich bewust zijn van mogelijke belemmeringen voor toegang tot hun markt om het concurrentielandschap te begrijpen en potentiële bedreigingen en kansen te identificeren. Om mogelijke toetredingsdrempels te identificeren, kunnen marketingmanagers marktonderzoek uitvoeren om gegevens en inzichten over de markt en haar concurrenten te verzamelen. Dit kan het analyseren van de regelgeving van de markt omvatten, het bestuderen van de economie van de markt en het begrijpen van de technologische vereisten voor succes in de markt.

Door de potentiële toetredingsdrempels op de markt te begrijpen, kunnen marketingmanagers het concurrentielandschap beter begrijpen en strategieën ontwikkelen die hun bedrijf zullen helpen slagen op de markt. Bovendien kunnen ze kansen voor innovatie en differentiatie identificeren die hun bedrijf kunnen helpen om toetredingsdrempels te overwinnen en een concurrentievoordeel te behalen.

 

Wat zijn de potentiële groeimogelijkheden in de markt?

Groeikansen verwijzen naar het potentieel voor een bedrijf of product om uit te breiden en zijn marktaandeel te vergroten. Deze kansen kunnen worden gedreven door trends in de markt, veranderingen in consumentengedrag of de opkomst van nieuwe technologieën of bedrijfsmodellen.

Marketingmanagers moeten zich bewust zijn van potentiële groeimogelijkheden in hun markt om uitbreidingsmogelijkheden te identificeren en te grijpen. Om groeimogelijkheden te identificeren, kunnen marketingmanagers marktonderzoek uitvoeren om gegevens en inzichten over de markt en haar trends te verzamelen. Dit kan het verzamelen van gegevens over consumentengedrag en -voorkeuren omvatten, het analyseren van sectorgegevens en trends, en het bijhouden van concurrenten en hun strategieën.

Door de potentiële groeimogelijkheden in de markt te begrijpen, kunnen marketingmanagers strategieën ontwikkelen die hun bedrijf helpen groeien en slagen in de markt. Dit kan het lanceren van nieuwe producten of diensten zijn, het betreden van nieuwe markten of het uitbreiden van hun distributiekanalen. Marketingmanagers kunnen deze informatie ook gebruiken om gebieden te identificeren waar hun bedrijf een concurrentievoordeel heeft en kunnen profiteren van groeimogelijkheden.

 

Hoe kunnen we concurrentie-informatie verzamelen over andere bedrijven in de markt?

Competitive intelligence is informatie over de producten, strategieën en tactieken van concurrenten die een organisatie kunnen helpen weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen. Hier zijn enkele manieren waarop marketingmanagers concurrentie-informatie kunnen verzamelen over andere bedrijven op de markt:

 • Houd de websites van concurrenten in de gaten: houd de websites van concurrenten bij, inclusief hun productaanbod, prijzen, marketingberichten en andere informatie.
 
 • Analyseer de socialemediakanalen van concurrenten: Volg de socialemediakanalen van concurrenten en let op hun berichten, opmerkingen en betrokkenheid om een idee te krijgen van hun marketingstrategieën en klantsentiment.
 
 • Woon branche-evenementen bij: Woon branche-evenementen bij, zoals beurzen of conferenties, om meer te weten te komen over nieuwe producten of trends en een idee te krijgen van de strategieën van concurrenten.
 
 • Gebruik online tools: Gebruik online tools, zoals marktonderzoeksplatforms of analysetools, om gegevens te verzamelen over de prestaties en marketinginspanningen van concurrenten.
 
 • Praat met klanten: vraag klanten naar hun ervaringen met producten of diensten van concurrenten om inzicht te krijgen in hun sterke en zwakke punten.
 

Door deze methoden te gebruiken, kunnen marketingmanagers waardevolle concurrentie-informatie verzamelen die hun eigen marketingstrategieën en productontwikkelingsinspanningen kan ondersteunen.

 

Wat is de omvang en het groeipotentieel van de markt?

De omvang en het groeipotentieel van een markt verwijzen naar de huidige en toekomstige omvang van de markt en het potentieel om in de loop van de tijd te groeien of te krimpen. Inzicht in de omvang en het groeipotentieel van een markt is belangrijk voor marketingmanagers, omdat het hen kan helpen de potentiële kansen en uitdagingen te begrijpen waarmee ze in de markt te maken kunnen krijgen.

Om de omvang en het groeipotentieel van een markt te begrijpen, kunnen marketingmanagers marktonderzoek uitvoeren om gegevens en inzichten over de markt te verzamelen. Dit kan het verzamelen van gegevens omvatten over het aantal consumenten op de markt, de totale waarde van de verkopen op de markt en de groeisnelheid van de markt in de loop van de tijd. Marketingmanagers kunnen ook gegevens verzamelen over trends in de markt, zoals verschuivingen in consumentengedrag of de opkomst van nieuwe technologieën, om inzicht te krijgen in het potentieel voor toekomstige groei.

Door de omvang en het groeipotentieel van de markt te begrijpen, kunnen marketingmanagers strategieën ontwikkelen die hun bedrijf zullen helpen slagen in de markt. Dit kan het identificeren van groeikansen omvatten en het ontwikkelen van strategieën om hiervan te profiteren, of het ontwikkelen van strategieën om uitdagingen het hoofd te bieden en marktaandeel te behouden in een stagnerende of dalende markt.

 

Hoe kunnen we de markt segmenteren om verschillende groepen consumenten beter te begrijpen en te targeten?

Marktsegmentatie is het proces waarbij een markt wordt opgedeeld in kleinere groepen consumenten met vergelijkbare behoeften of kenmerken. Het doel van marktsegmentatie is om een bedrijf in staat te stellen de specifieke groepen consumenten die het wil bereiken beter te begrijpen en te targeten. Er zijn verschillende manieren om een markt te segmenteren, waaronder:

 • Demografische segmentatie: Dit houdt in dat de markt wordt verdeeld op basis van kenmerken zoals leeftijd, geslacht, inkomen, opleiding en gezinsgrootte.
 
 • Geografische segmentatie: Dit houdt in dat de markt wordt verdeeld op basis van locatie, bijvoorbeeld per land, regio of stad.
 
 • Psychografische segmentatie: Dit houdt in dat de markt wordt verdeeld op basis van persoonlijkheid, waarden, attitudes, interesses en levensstijlen.
 
 • Gedragssegmentatie: Dit houdt in dat de markt wordt verdeeld op basis van hoe consumenten zich gedragen, zoals hun gebruikspatronen, loyaliteit en reactie op verschillende marketingcampagnes.
 

Door de markt te segmenteren, kan een bedrijf gerichte marketingcampagnes opzetten en zijn producten of diensten aanpassen om beter te voldoen aan de behoeften en voorkeuren van specifieke groepen consumenten. Dit kan een bedrijf helpen zijn effectiviteit en bereik te vergroten en uiteindelijk meer verkopen en inkomsten te genereren.

 

Wat is het huidige en verwachte marktaandeel voor onze producten of diensten?

Marktaandeel verwijst naar het percentage van de totale omzet in een bepaalde markt dat een bedrijf of product bezit. Inzicht in het huidige en verwachte marktaandeel voor de producten of diensten van een bedrijf is belangrijk voor marketingmanagers, omdat het hen kan helpen de positie van het bedrijf in de markt en het potentieel voor toekomstige groei te begrijpen.

Om het huidige en verwachte marktaandeel voor de producten of diensten van een bedrijf te begrijpen, kunnen marketingmanagers marktonderzoek uitvoeren om gegevens en inzichten te verzamelen over de markt en de prestaties van het bedrijf daarin. Dit kan het verzamelen van gegevens omvatten over de totale waarde van verkopen op de markt, het aantal consumenten op de markt en het marktaandeel van het bedrijf en zijn concurrenten. Marketingmanagers kunnen ook gegevens verzamelen over trends in de markt, zoals verschuivingen in consumentengedrag of de opkomst van nieuwe technologieën, om inzicht te krijgen in het potentieel voor toekomstige groei.

Door het huidige en verwachte marktaandeel voor hun producten of diensten te begrijpen, kunnen marketingmanagers strategieën ontwikkelen om hun marktaandeel en positie in de markt te behouden of te verbeteren. Denk hierbij aan het identificeren van mogelijkheden voor differentiatie en innovatie, het uitbreiden van distributiekanalen of het ontwikkelen van gerichte marketingcampagnes.

 

Hoe leg ik het belang van marktonderzoek uit aan mijn baas?

Marktonderzoek is een belangrijk hulpmiddel voor marketingmanagers omdat het hen helpt de behoeften, voorkeuren en gedragingen van hun doelgroep te begrijpen, evenals het concurrentielandschap en de trends in de markt. Door marktonderzoek uit te voeren, kunnen marketingmanagers gegevens en inzichten verzamelen die de ontwikkeling van marketingstrategieën en -tactieken kunnen ondersteunen en ervoor kunnen zorgen dat hun inspanningen gericht en effectief zijn.

Er zijn verschillende belangrijke redenen waarom marktonderzoek belangrijk is:

 • Het helpt marketingmanagers hun doelgroep beter te begrijpen: marktonderzoek kan gegevens en inzichten opleveren over de demografie, behoeften en voorkeuren van de doelmarkt, die de ontwikkeling van gerichte marketingcampagnes en -strategieën kunnen ondersteunen.
 
 • Het helpt marketingmanagers het concurrentielandschap te begrijpen: marktonderzoek kan gegevens en inzichten opleveren over de markt en zijn concurrenten, inclusief hun producten, diensten, marketingstrategieën en marktaandeel. Dit kan marketingmanagers helpen kansen en bedreigingen te identificeren en strategieën te ontwikkelen om hun marktpositie te behouden of te verbeteren.
 
 • Het helpt marketingmanagers trends en kansen te identificeren: Marktonderzoek kan gegevens en inzichten opleveren over trends in de markt, zoals verschuivingen in consumentengedrag of de opkomst van nieuwe technologieën. Dit kan marketingmanagers helpen kansen voor groei en innovatie te identificeren en strategieën te ontwikkelen om van deze kansen te profiteren.
 
 • Het helpt marketingmanagers weloverwogen beslissingen te nemen: door gegevens en inzichten te verzamelen via marktonderzoek, kunnen marketingmanagers beter geïnformeerde beslissingen nemen over marketingstrategieën, tactieken en investeringen. Dit kan helpen ervoor te zorgen dat marketinginspanningen gericht en effectief zijn en kan helpen het risico op het maken van kostbare fouten te verminderen.
 

Samengevat, marktonderzoek is een belangrijk hulpmiddel voor marketingmanagers omdat het hen helpt hun doelgroep, het concurrentielandschap en trends en kansen in de markt te begrijpen. Het kan de ontwikkeling van marketingstrategieën en -tactieken ondersteunen en ervoor zorgen dat marketinginspanningen gericht en effectief zijn.

Online reputatie beheren

Hoe je je bedrijf op sociale media kunt beschermen. Het boek Managing Online Reputation uit 2015 laat zien hoe bedrijven en CEO’s die niet weten hoe ze met sociale media en internet moeten omgaan, hun reputatie kunnen schaden. Ontdek hoe een klein probleem met een

Lees verder »

Employer Branding, Top 9 FAQ’s

Meestgestelde vragen over employer branding door marketing managers. Wat is employer branding en hoe verschilt het van andere vormen van branding? Employer branding is het proces waarbij een organisatie wordt gepromoot als voorkeurswerkgever bij potentiële sollicitanten. Dit verschilt van andere vormen van branding, die zich

Lees verder »

Brand Design, Top 10 FAQ’s

Meestgestelde vragen over brand design door marketing managers Wat maakt een goed merkontwerp? Een goed merkontwerp is een ontwerp dat de boodschap, positionering en waarden van het merk effectief overbrengt op de doelgroep. Het moet visueel aantrekkelijk zijn, consistent zijn op verschillende media en platforms,

Lees verder »

Vragen / Feedback

Pagina: Marktonderzoek, Top 11 FAQ’s

Vragen of feedback over dit artikel? Laat het hieronder weten en vermeld je e-mail als je een reactie wilt ontvangen.

Werkt iets niet? Meld ‘bugs’.

Voor hulp en ondersteuning kun je naar het Helpcentrum gaan.