Marktaandeel, Top 10 FAQ’s

VEELGESTELDE VRAGEN VAN MARKETING MANAGERS

Meestgestelde vragen over marktaandeel door marketing managers.

Wat is marktaandeel en hoe wordt het berekend?

Marktaandeel is een maat voor het percentage van een markt dat wordt bediend door een bepaald bedrijf of product. Het wordt berekend door de omzet van het bedrijf in een bepaalde markt te delen door de totale omzet van alle bedrijven in die markt.

Bijvoorbeeld als een bedrijf heeft 100 miljoen omzet in een markt waar de totale omzet van alle bedrijven 1 miljard is, zou het marktaandeel 10% bedragen.

Marktaandeel kan worden berekend voor een bepaald product, een groep producten of de algehele activiteiten van een bedrijf. Het is een belangrijke maatstaf voor marketingmanagers omdat het inzicht geeft in de positie van een bedrijf in de markt en in zijn relatieve sterkte ten opzichte van concurrenten.

Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op het marktaandeel van een bedrijf, waaronder de kwaliteit en prijsstelling van zijn producten, de effectiviteit van zijn marketinginspanningen en de mate van concurrentie op de markt.

Marketingmanagers kunnen gegevens over marktaandeel gebruiken om hun strategieën te onderbouwen en beslissingen te nemen over de positionering van hun producten of diensten in de markt.

 

Hoe beïnvloedt het marktaandeel de zakelijke en financiële prestaties van een bedrijf?

Marktaandeel verwijst naar het percentage van een markt dat in handen is van een bepaald bedrijf of product. Het marktaandeel van een bedrijf kan op verschillende manieren invloed hebben op de zakelijke en financiële prestaties.

 • Omzet en winstgevendheid: een bedrijf met een groot marktaandeel heeft waarschijnlijk een hogere omzet en winstgevendheid dan een bedrijf met een kleiner marktaandeel. Dit komt omdat een groter marktaandeel betekent dat het bedrijf meer producten of diensten verkoopt, wat kan leiden tot schaalvoordelen en hogere winsten.
 
 • Merkherkenning en klantloyaliteit: een bedrijf met een groot marktaandeel heeft waarschijnlijk een sterke merkherkenning en klantloyaliteit, wat het voor het bedrijf gemakkelijker kan maken om klanten aan te trekken en te behouden. Dit kan vooral belangrijk zijn in zeer competitieve markten waar klanten uit veel opties kunnen kiezen.
 
 • Prijszettingsvermogen: Een bedrijf met een groot marktaandeel kan meer prijszettingsvermogen hebben dan een bedrijf met een kleiner marktaandeel. Dit betekent dat het bedrijf hogere prijzen kan vragen voor zijn producten of diensten zonder al te veel klanten te verliezen. Dit kan gunstig zijn voor het bedrijfsresultaat.
 
 • Marktleiderschap: Een bedrijf met een groot marktaandeel wordt vaak gezien als een marktleider en is mogelijk in staat om de industriestandaarden en trends te bepalen. Dit kan het bedrijf een concurrentievoordeel geven en het voor het bedrijf gemakkelijker maken om nieuwe markten te betreden of nieuwe producten te lanceren.
 

Over het algemeen kan marktaandeel een belangrijke factor zijn in de zakelijke en financiële prestaties van een bedrijf, en bedrijven kunnen ernaar streven hun marktaandeel te vergroten door middel van verschillende marketing- en verkoopstrategieën.

 

Hoe kan een bedrijf zijn marktaandeel vergroten?

Er zijn verschillende manieren waarop een bedrijf zijn marktaandeel kan vergroten, waaronder:

 • Nieuwe producten introduceren of uitbreiden naar nieuwe markten: door nieuwe of innovatieve producten aan te bieden of nieuwe markten te betreden, kan een bedrijf nieuwe klanten aantrekken en zijn marktaandeel vergroten.
 
 • De kwaliteit of waarde van zijn producten verbeteren: door producten van hogere kwaliteit of scherper geprijsde producten aan te bieden, kan een bedrijf zich onderscheiden van zijn concurrenten en meer klanten aantrekken.
 
 • Investeren in marketing en reclame: door zijn marketing- en reclame-inspanningen te vergroten, kan een bedrijf een breder publiek bereiken en de naamsbekendheid vergroten, wat kan leiden tot een groter marktaandeel.
 
 • Verbetering van de klantenservice en tevredenheid: door een uitstekende klantenservice te bieden en te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van zijn klanten, kan een bedrijf de klantloyaliteit en terugkerende klanten vergroten, wat kan helpen om zijn marktaandeel te vergroten.
 
 • Overnemen van of samenwerken met andere bedrijven: door andere bedrijven over te nemen of samen te werken, kan een bedrijf zijn productaanbod en bereik uitbreiden, wat zijn marktaandeel kan vergroten.
 
 • Verlaging van de productiekosten: door de productiekosten te verlagen, kan een bedrijf de prijs van zijn producten verlagen en concurrerender worden op de markt, wat kan helpen zijn marktaandeel te vergroten.
 

Het is belangrijk voor marketingmanagers om voortdurend het marktaandeel van hun bedrijf te beoordelen en kansen te identificeren om dit te vergroten door een combinatie van deze strategieën.

 

Hoe verhoudt het marktaandeel van een bedrijf zich tot dat van zijn concurrenten?

Het marktaandeel van een bedrijf verwijst naar het percentage van een markt dat in handen is van de producten of diensten van het bedrijf. Om te begrijpen hoe het marktaandeel van een bedrijf zich verhoudt tot dat van zijn concurrenten, is het belangrijk om eerst de markt en het specifieke product of de specifieke dienst die wordt aangeboden te definiëren.

Als we bijvoorbeeld het marktaandeel van twee bedrijven die smartphones verkopen in de Verenigde Staten vergelijken, moeten we de markt definiëren als het totale aantal verkochte smartphones in de Verenigde Staten. We zouden dan het marktaandeel van elk bedrijf kunnen berekenen door het aantal verkochte smartphones door elk bedrijf te delen door het totale aantal verkochte smartphones in de Verenigde Staten.

Om het marktaandeel van de twee bedrijven te vergelijken, kunnen we het marktaandeel van elk bedrijf uitdrukken als een percentage van de totale markt. Als bedrijf A bijvoorbeeld een marktaandeel van 20% heeft en bedrijf B een marktaandeel van 30%, kunnen we zeggen dat bedrijf B een 50% groter marktaandeel heeft dan bedrijf A.

Het is belangrijk op te merken dat het marktaandeel in de loop van de tijd kan variëren en kan worden beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de kwaliteit en prijs van de aangeboden producten of diensten, de marketing- en verkoopstrategieën van de bedrijven en externe factoren zoals economische omstandigheden en branchetrends.

 

Hoe varieert het marktaandeel van een bedrijf tussen verschillende regio’s of segmenten?

Het marktaandeel van een bedrijf kan aanzienlijk variëren tussen verschillende regio’s of segmenten, afhankelijk van verschillende factoren. Enkele van de meest voorkomende factoren die van invloed kunnen zijn op het marktaandeel van een bedrijf zijn:

 • Demografische verschillen: het marktaandeel van een bedrijf kan variëren, afhankelijk van de demografie van de regio of het segment waarop het zich richt. Een bedrijf dat luxe luxeproducten verkoopt, kan bijvoorbeeld een groter marktaandeel hebben in welvarende regio’s of bij rijke consumenten.
 
 • Culturele verschillen: Het marktaandeel van een bedrijf kan ook worden beïnvloed door culturele verschillen tussen regio’s of segmenten. Een bedrijf dat bijvoorbeeld producten verkoopt die populair zijn in een bepaalde cultuur, kan een groter marktaandeel hebben in regio’s waar die cultuur dominant is.
 
 • Concurrentie: Het concurrentieniveau in een bepaalde regio of segment kan ook van invloed zijn op het marktaandeel van een bedrijf. Een bedrijf kan een groter marktaandeel hebben in regio’s of segmenten waar minder concurrentie is.
 
 • Economische omstandigheden: Economische omstandigheden, zoals inkomensniveaus of werkloosheidscijfers, kunnen ook van invloed zijn op het marktaandeel van een bedrijf. Een bedrijf kan een groter marktaandeel hebben in regio’s of segmenten met sterke economische omstandigheden.
 
 • Overheidsvoorschriften: Overheidsvoorschriften en -beleid kunnen ook het marktaandeel van een bedrijf beïnvloeden. Een bedrijf kan bijvoorbeeld een groter marktaandeel hebben in regio’s waar minder beperkingen gelden voor zijn producten of activiteiten.
 

Het is belangrijk voor marketingmanagers om met deze factoren rekening te houden bij het analyseren van het marktaandeel van een bedrijf in verschillende regio’s of segmenten en om strategieën te ontwikkelen om eventuele verschillen in marktaandeel aan te pakken.

 

Welke invloed heeft het marktaandeel van een bedrijf op zijn vermogen om te onderhandelen met leveranciers, distributeurs of andere partners?

Het marktaandeel van een bedrijf kan een aanzienlijke invloed hebben op zijn vermogen om te onderhandelen met leveranciers, distributeurs en andere partners. Over het algemeen heeft een bedrijf met een groot marktaandeel meer onderhandelingspositie dan een bedrijf met een klein marktaandeel. Dit komt omdat een groot marktaandeel betekent dat het bedrijf een aanzienlijk volume aan producten of diensten verkoopt, wat het een aantrekkelijke partner kan maken voor leveranciers, distributeurs en andere partners.

Als een bedrijf bijvoorbeeld een groot marktaandeel heeft op een bepaalde markt, kan het gunstigere voorwaarden bedingen met leveranciers, zoals lagere prijzen of langere betalingstermijnen. Dit komt doordat de leverancier eerder bereid is concessies te doen om de zaken van een grote en invloedrijke klant veilig te stellen.

Evenzo kan een bedrijf met een groot marktaandeel meer onderhandelingsmacht hebben met distributeurs en andere partners. De reden hiervoor is dat er waarschijnlijk veel vraag is naar de producten of diensten van het bedrijf en dat distributeurs en partners eerder bereid zijn om minder gunstige voorwaarden te accepteren om toegang te krijgen tot de producten of diensten van het bedrijf.

Over het algemeen kan het marktaandeel van een bedrijf een belangrijke factor zijn bij het onderhandelen met leveranciers, distributeurs en andere partners. Een groot marktaandeel kan een bedrijf meer invloed geven bij onderhandelingen en kan het in staat stellen gunstigere voorwaarden te bedingen.

 

Hoe kan een bedrijf veranderingen in zijn marktaandeel in de loop van de tijd volgen en meten?

Er zijn een paar verschillende manieren waarop een bedrijf veranderingen in zijn marktaandeel in de loop van de tijd kan volgen en meten:

 • Gebruik brancherapporten: Veel branches publiceren rapporten met gegevens over marktaandeel voor verschillende bedrijven of producten. Deze rapporten kunnen een nuttige bron zijn voor het volgen van veranderingen in marktaandeel in de loop van de tijd. 
 
 • Gebruik interne verkoopgegevens: een bedrijf kan ook zijn eigen verkoopgegevens in de loop van de tijd volgen om veranderingen in zijn marktaandeel te meten. Door zijn verkopen te vergelijken met de totale verkopen van alle bedrijven op de markt, kan een bedrijf zijn marktaandeel berekenen en veranderingen in de loop van de tijd volgen.
 
 • Gebruik klantonderzoeken: Klantonderzoeken kunnen waardevolle inzichten opleveren in het marktaandeel van een bedrijf. Door klanten te vragen naar hun koopgedrag en voorkeuren, kan een bedrijf veranderingen in zijn marktaandeel in de loop van de tijd volgen.
 
 • Gebruik marktonderzoeksbureaus: Marktonderzoeksbureaus kunnen gedetailleerde gegevens over het marktaandeel van verschillende bedrijven of producten verstrekken. Door samen te werken met een marktonderzoeksbureau kan een bedrijf veranderingen in zijn marktaandeel in de loop van de tijd volgen en zijn prestaties vergelijken met die van zijn concurrenten.
 

Het is belangrijk voor marketingmanagers om regelmatig veranderingen in het marktaandeel van hun bedrijf te volgen en te meten om trends te identificeren en weloverwogen beslissingen te nemen over hun marketingstrategie.

 

Hoe beïnvloeden externe factoren, zoals economische omstandigheden of branchetrends, het marktaandeel van een bedrijf?

Er zijn veel externe factoren die van invloed kunnen zijn op het marktaandeel van een bedrijf, waaronder economische omstandigheden en trends in de sector. Economische omstandigheden, zoals recessies, kunnen een aanzienlijke invloed hebben op het marktaandeel van een bedrijf. Tijdens een recessie kunnen consumenten bijvoorbeeld sneller bezuinigen op hun uitgaven, wat kan leiden tot een afname van de vraag naar de producten of diensten van het bedrijf. Dit kan leiden tot een daling van het marktaandeel van het bedrijf.

Trends in de branche kunnen ook van invloed zijn op het marktaandeel van een bedrijf. Als een nieuwe technologie of product bijvoorbeeld populair wordt binnen een bedrijfstak, kunnen bedrijven die zich snel kunnen aanpassen en deze nieuwe producten of diensten aanbieden, mogelijk hun marktaandeel vergroten ten koste van hun concurrenten.

Marketingmanagers kunnen deze informatie gebruiken om hun strategieën te onderbouwen en aanpassingen te maken om te proberen hun marktaandeel te behouden of te vergroten. Ze moeten bijvoorbeeld hun prijsstelling of marketinginspanningen aanpassen om concurrerend te blijven tijdens economische neergang of verschuivingen in trends in de sector. 

Het is belangrijk voor marketingmanagers om voortdurend externe factoren te monitoren en te analyseren om te begrijpen hoe deze het marktaandeel van hun bedrijf kunnen beïnvloeden en dienovereenkomstig strategische beslissingen te nemen.

 

Welke invloed hebben marketingstrategieën, zoals prijsstelling, branding of productontwikkeling, op het marktaandeel van een bedrijf?

Marketingstrategieën, zoals prijsstelling, branding en productontwikkeling, kunnen allemaal een aanzienlijke invloed hebben op het marktaandeel van een bedrijf.

Prijsstrategieën kunnen het marktaandeel van een bedrijf op verschillende manieren beïnvloeden. Als een bedrijf bijvoorbeeld zijn producten of diensten te hoog prijst, kan het marktaandeel verliezen aan concurrenten die vergelijkbare producten of diensten tegen lagere prijzen aanbieden. Aan de andere kant, als een bedrijf zijn producten of diensten te laag prijst, kan het moeite hebben om voldoende inkomsten te genereren om zijn activiteiten te ondersteunen. Marketingmanagers kunnen prijsstrategieën gebruiken om te proberen het marktaandeel te vergroten door concurrerende prijzen aan te bieden of door prijsstrategieën te gebruiken zoals skimming van prijzen of penetratieprijzen.

Merkstrategieën kunnen ook van invloed zijn op het marktaandeel van een bedrijf. Sterke branding kan een bedrijf helpen zich te onderscheiden van concurrenten en klantloyaliteit op te bouwen, wat kan leiden tot een groter marktaandeel. Marketingmanagers kunnen merkstrategieën gebruiken, zoals het ontwikkelen van een unieke merkidentiteit of het creëren van merkpartnerschappen om te proberen het marktaandeel te vergroten.

Strategieën voor productontwikkeling kunnen ook van invloed zijn op het marktaandeel van een bedrijf. Als een bedrijf bijvoorbeeld nieuwe producten kan ontwikkelen of bestaande producten kan verbeteren, kan het zijn marktaandeel vergroten door klanten een aantrekkelijker product aan te bieden.

Marketingmanagers kunnen strategieën voor productontwikkeling gebruiken, zoals marktonderzoek en producttesten, om te proberen het marktaandeel te vergroten.
Over het algemeen is het belangrijk voor marketingmanagers om hun marketingstrategieën voortdurend te beoordelen en aan te passen om te proberen het marktaandeel van hun bedrijf te behouden of te vergroten.

 

Hoe gebruiken marketingmanagers gegevens over marktaandeel om hun besluitvorming en strategieontwikkeling te onderbouwen?

Marketingmanagers kunnen gegevens over marktaandeel op verschillende manieren gebruiken om hun besluitvorming en strategieontwikkeling te onderbouwen:

 • Identificeer trends en kansen: door marktaandeelgegevens in de loop van de tijd te analyseren, kunnen marketingmanagers trends en kansen in de markt identificeren. Ze kunnen bijvoorbeeld merken dat een bepaald product of een bepaalde dienst aan populariteit wint en besluiten om meer middelen op dat gebied te richten.
 
 • Ontwikkel gerichte marketingstrategieën: marketingmanagers kunnen gegevens over marktaandeel gebruiken om gerichte marketingstrategieën te ontwikkelen die zijn afgestemd op specifieke regio’s of segmenten. Ze merken bijvoorbeeld dat een bedrijf een groter marktaandeel heeft in een bepaalde regio en besluiten daar meer marketinginspanningen op te richten.
 
 • Evalueer de effectiviteit van marketingcampagnes: door veranderingen in marktaandeel voor en na een marketingcampagne te vergelijken, kunnen marketingmanagers de effectiviteit van hun campagnes evalueren en verbeterpunten identificeren.
 
 • Concurrenten monitoren: Marktaandeelgegevens kunnen marketingmanagers ook helpen de prestaties van hun concurrenten te volgen en gebieden te identificeren waar hun bedrijf mogelijk een concurrentievoordeel kan behalen.
 
 • Doelen en doelstellingen stellen: marketingmanagers kunnen gegevens over marktaandeel gebruiken om doelen en doelstellingen voor hun marketinginspanningen vast te stellen. Ze kunnen bijvoorbeeld een doel stellen om het marktaandeel van het bedrijf in een bepaalde periode met een bepaald percentage te vergroten.
 

Over het algemeen kunnen gegevens over marktaandeel waardevolle inzichten opleveren voor marketingmanagers bij het ontwikkelen en implementeren van marketingstrategieën. Door regelmatig gegevens over marktaandeel bij te houden en te analyseren, kunnen marketingmanagers weloverwogen beslissingen nemen over de positionering van hun producten of diensten in de markt en middelen toewijzen om hun doelen te bereiken.

Rebranding, Top 8 FAQ’s

Meestgestelde vragen over rebranding door marketing managers. Wat is rebranding en waarom is het nodig? Rebranding is het proces van het veranderen en bijwerken van de visuele en/of verbale elementen van een merk, zoals de naam, het logo, het ontwerp en de berichtgeving. Rebranding is

Lees verder »

AI voor Marketing, Top 9 FAQ’s

Meestgestelde vragen over AI voor marketing door marketing managers. Wat is AI en hoe werkt het? Kunstmatige intelligentie (AI) verwijst naar het vermogen van een machine of computersysteem om taken uit te voeren waarvoor normaal gesproken menselijke intelligentie nodig is, zoals het herkennen van patronen,

Lees verder »

Dit is Nu Marketing

Je kunt pas gezien worden als je leert zien. Het boek This Is Marketing/Dit Is Nu Marketing (2018) begint met een uitgangspunt: marketing is de afgelopen decennia veel veranderd, maar onze ideeën erover zijn niet mee veranderd. Ons mentale model plaatst reclame nog steeds in

Lees verder »

Vragen / Feedback

Pagina: Marktaandeel, Top 10 FAQ’s

Vragen of feedback over dit artikel? Laat het hieronder weten en vermeld je e-mail als je een reactie wilt ontvangen.

Werkt iets niet? Meld ‘bugs’.

Voor hulp en ondersteuning kun je naar het Helpcentrum gaan.