Klantonderzoek, Top 10 FAQ’s

VEELGESTELDE VRAGEN VAN MARKETING MANAGERS

Meestgestelde vragen over klantonderzoek door marketing managers.

Wie is onze doelgroep? Wat zijn hun kenmerken, behoeften en gedragingen?

Het identificeren en begrijpen van de doelgroep is een cruciale stap in elke marketingcampagne. De doelgroep is de groep mensen die een bedrijf probeert te bereiken en aan te verkopen door middel van marketinginspanningen. Het begrijpen van de kenmerken, behoeften en gedragingen van de doelgroep is essentieel voor het ontwikkelen van effectieve marketingboodschappen en -strategieën die bij hen zullen aanslaan.

Om de doelgroep te identificeren, kunnen marketingmanagers rekening houden met factoren als leeftijd, geslacht, inkomensniveau, opleidingsniveau, beroep, geografische locatie en interesses. Ze kunnen ook rekening houden met de specifieke behoeften en motivaties van de doelgroep, evenals met hun typische gedragingen en kooppatronen.

Door deze informatie te verzamelen, kunnen marketingmanagers een duidelijk beeld krijgen van hun doelgroep en hun marketinginspanningen afstemmen om hen effectief te bereiken en te betrekken. Dit kan het uitvoeren van marktonderzoek, het analyseren van klantgegevens en het volgen van klantgedrag inhouden door middel van tools zoals website-analyse.

 

Wat zijn de belangrijkste drijfveren van klanttevredenheid en -loyaliteit?

Er zijn verschillende belangrijke drijfveren voor klanttevredenheid en loyaliteit waarmee marketingmanagers rekening moeten houden:

 • Kwaliteit: Het leveren van hoogwaardige producten of diensten die aan de verwachtingen van de klant voldoen of deze overtreffen, is een belangrijke drijfveer voor tevredenheid en loyaliteit.
 
 • Waarde: Het aanbieden van concurrerende prijzen en waar voor je geld kan helpen om klanttevredenheid en loyaliteit te stimuleren.
 
 • Gemak: Door het voor klanten gemakkelijk te maken om je producten of diensten te kopen, te ontvangen en te gebruiken, kan dit bijdragen aan klanttevredenheid en loyaliteit.
 
 • Klantenservice: Het bieden van uitstekende klantenservice, inclusief het tijdig en behulpzaam reageren op vragen en zorgen van klanten, kan helpen om de tevredenheid en loyaliteit te vergroten.
 
 • Personalisatie: Het aanpassen van producten of diensten aan de individuele behoeften en voorkeuren van klanten kan de tevredenheid en loyaliteit vergroten.
 
 • Innovatie: op de hoogte blijven van trends in de branche en innovatieve producten of diensten aanbieden, kan helpen de klanttevredenheid en -loyaliteit te vergroten.
 

Door zich op deze drijfveren te concentreren, kunnen marketingmanagers werken aan het vergroten van de klanttevredenheid en –loyaliteit en het opbouwen van langdurige relaties met klanten.

 

Wat zijn de belangrijkste pijnpunten en uitdagingen waarmee onze klanten worden geconfronteerd?

Het identificeren van de belangrijkste pijnpunten en uitdagingen waarmee klanten worden geconfronteerd, is een belangrijk aspect van klantonderzoek, omdat het marketingmanagers kan helpen de problemen en moeilijkheden te begrijpen waarmee hun klanten worden geconfronteerd. Deze informatie kan worden gebruikt om marketingstrategieën en -tactieken te onderbouwen, evenals voor productontwikkeling en klantenservice.

Om de belangrijkste pijnpunten en uitdagingen van klanten te identificeren, kunnen marketingmanagers marktonderzoek uitvoeren door middel van methoden zoals enquêtes, focusgroepen en interviews. Ze kunnen ook gegevens verzamelen uit feedback van klanten, vragen aan de klantenservice en online recensies en beoordelingen.

Door deze gegevens te analyseren, kunnen marketingmanagers veelvoorkomende problemen en problemen identificeren die klanten ervaren, evenals eventuele onvervulde behoeften of wensen. Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om marketinginspanningen te onderbouwen die deze pijnpunten en uitdagingen aanpakken, en om producten en diensten te ontwikkelen die beter voldoen aan de behoeften van klanten.

 

Hoe ervaren onze klanten momenteel ons merk en onze producten/diensten?

Er zijn verschillende manieren waarop marketingmanagers informatie kunnen verzamelen over hoe klanten hun merk en producten/diensten momenteel waarnemen:

 • Voer klantonderzoeken uit: gebruik online of persoonlijke enquêtes om feedback van klanten te verzamelen over hun ervaringen met je merk en producten/diensten.
 
 • Analyseer klantrecensies: zoek naar gemeenschappelijke thema’s of problemen die naar voren komen in klantrecensies op je website, socialemediapagina’s of online beoordelingssites.
 
 • Houd sociale media in de gaten: houd vermeldingen van je merk en producten/diensten op sociale media bij om in realtime een idee te krijgen van hoe klanten op je merk reageren.
 
 • Klantenservicegegevens gebruiken: analyseer klantenservicegegevens, inclusief oproeplogboeken en e-mailvragen, om veelvoorkomende problemen of zorgen van klanten te identificeren.
 
 • Overleg met verkoop- of klantenserviceteams: Praat met je verkoop- of klantenserviceteams om hun mening te krijgen over hoe klanten reageren op je merk en producten/diensten.

Door deze methoden te gebruiken, kunnen marketingmanagers waardevolle inzichten verzamelen in hoe klanten hun merk en producten/diensten momenteel waarnemen, en deze informatie gebruiken om hun marketingstrategie te onderbouwen en waar nodig verbeteringen aan te brengen.

 

Hoe gebruiken onze klanten onze producten/diensten en wat zijn hun voorkeursfuncties en -functionaliteiten?

Begrijpen hoe klanten de producten en diensten van een bedrijf gebruiken, en welke functies en functionaliteiten zij verkiezen, is een belangrijk aspect van klantonderzoek. Deze informatie kan marketingmanagers helpen bij het identificeren van mogelijkheden om de klantervaring te verbeteren en de klanttevredenheid te vergroten.

Om te begrijpen hoe klanten producten en diensten gebruiken, en aan welke functies en functionaliteit zij de voorkeur geven, kunnen marketingmanagers marktonderzoek uitvoeren door middel van methoden zoals enquêtes, focusgroepen en interviews. Ze kunnen ook gegevens verzamelen uit feedback van klanten, vragen aan de klantenservice en online recensies en beoordelingen.

Door deze gegevens te analyseren, kunnen marketingmanagers trends en patronen identificeren in de manier waarop klanten hun producten en diensten gebruiken, evenals specifieke kenmerken of functionaliteit die bijzonder belangrijk of gewenst zijn. Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om marketinginspanningen en productontwikkelingsinspanningen te informeren, om beter te voldoen aan de behoeften en voorkeuren van klanten.

 

Hoe nemen onze klanten aankoopbeslissingen en welke factoren beïnvloeden hun keuzes?

Er zijn veel factoren die de aankoopbeslissingen van klanten kunnen beïnvloeden, en deze kunnen variëren afhankelijk van het specifieke product of de specifieke dienst, de demografische klant en andere factoren. Hier volgen enkele veelvoorkomende factoren die de aankoopbeslissingen van klanten kunnen beïnvloeden:

 • Prijs: Prijs is vaak een sleutelfactor bij aankoopbeslissingen, vooral wanneer klanten meerdere opties hebben om uit te kiezen.
 
 • Kwaliteit: Klanten zijn mogelijk bereid een hogere prijs te betalen voor producten of diensten die als kwalitatief beter of betrouwbaarder worden ervaren.
 
 • Merkreputatie: Klanten kopen eerder bij merken die een goede reputatie hebben op het gebied van kwaliteit, klantenservice of maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 
 • Klantrecensies: positieve klantrecensies kunnen een krachtige invloed hebben op aankoopbeslissingen, omdat ze sociaal bewijs leveren en de waarde van een product of dienst valideren.
 
 • Persoonlijke aanbevelingen: Mond-tot-mondreclame van vrienden, familie of andere vertrouwde bronnen kunnen een grote invloed hebben op aankoopbeslissingen.
 
 • Gemak: Klanten zullen eerder geneigd zijn te kopen bij merken die handige betalingsopties, bezorgopties of andere handige functies bieden.
 

Door deze factoren te begrijpen en te begrijpen hoe ze aankoopbeslissingen beïnvloeden, kunnen marketingmanagers hun marketinginspanningen en positionering aanpassen om klanten beter aan te spreken.

 

Wat doen onze concurrenten en hoe verhouden zij zich tot ons wat betreft percepties en voorkeuren van klanten?

Begrijpen wat concurrenten doen en hoe ze zich verhouden tot een bedrijf in termen van klantpercepties en voorkeuren, is een belangrijk aspect van marktonderzoek en concurrentieanalyse. Deze informatie kan marketingmanagers helpen bij het identificeren van kansen voor differentiatie en positionering, evenals verbeterpunten.

Om deze informatie te verzamelen, kunnen marketingmanagers marktonderzoek uitvoeren door middel van methoden zoals enquêtes, focusgroepen en interviews met klanten. Ze kunnen ook gegevens verzamelen van online beoordelingen en beoordelingen, evenals van brancheanalisten en onderzoeksbureaus.

Door deze gegevens te analyseren, kunnen marketingmanagers de sterke en zwakke punten van hun concurrenten in de ogen van klanten identificeren, evenals eventuele trends of verschuivingen in klantvoorkeuren. Deze informatie kan vervolgens worden gebruikt om marketingstrategieën en -tactieken te onderbouwen en om weloverwogen beslissingen te nemen over productontwikkeling en positionering.

 

Welke nieuwe kansen bestaan er voor ons om beter te voldoen aan de behoeften en wensen van onze klanten?

Er zijn verschillende manieren waarop marketingmanagers nieuwe kansen kunnen identificeren om beter aan de behoeften en wensen van hun klanten te voldoen:

 • Marktonderzoek uitvoeren: gebruik verschillende marktonderzoeksmethoden, zoals focusgroepen, enquêtes of online analysetools, om gegevens te verzamelen over de behoeften, voorkeuren en trends van klanten.
 
 • Monitor concurrenten: Houd bij wat je concurrenten doen en zoek naar mogelijkheden om je producten of diensten te differentiëren en tegemoet te komen aan onvervulde klantbehoeften.
 
 • Analyseer feedback van klanten: zoek naar gemeenschappelijke thema’s of problemen die naar voren komen in feedback van klanten en gebruik deze informatie om gebieden voor verbetering of ontwikkeling van nieuwe producten te identificeren.
 
 • Ga in gesprek met klanten: kom in contact met klanten via sociale media, e-mailmarketing of andere kanalen om inzicht te krijgen in hun behoeften en voorkeuren.
 
 • Blijf op de hoogte van branchetrends: houd branchetrends en opkomende technologieën bij om potentiële nieuwe kansen te identificeren om aan de behoeften en wensen van klanten te voldoen.
 

Door deze strategieën te volgen, kunnen marketingmanagers op de hoogte blijven van veranderingen in de markt en de behoeften van klanten, en nieuwe kansen identificeren om beter aan de behoeften en wensen van hun klanten te voldoen.

 

Hoe kunnen we klantonderzoek gebruiken om onze marketingstrategie en -tactieken te informeren en te sturen?

Klantonderzoek kan een waardevol hulpmiddel zijn voor het informeren en begeleiden van marketingstrategieën en -tactieken. Door gegevens over de behoeften, voorkeuren en gedragingen van klanten te verzamelen en te analyseren, kunnen marketingmanagers inzichten verkrijgen die hen kunnen helpen bij het ontwikkelen van effectieve marketingboodschappen en -campagnes die resoneren met hun doelgroep.
Er zijn een aantal manieren waarop marketingmanagers klantenonderzoek kunnen gebruiken om hun marketinginspanningen te onderbouwen, waaronder:

 • Identificatie van de doelgroep: door de kenmerken, behoeften en gedragingen van de doelgroep te begrijpen, kunnen marketingmanagers marketingboodschappen en -campagnes ontwikkelen die op deze groep zijn toegesneden.
 
 • Klantpersonages ontwikkelen: Klantpersonages zijn gefictionaliseerde representaties van typische klanten, gebaseerd op echte gegevens en onderzoek. Het creëren van klantpersonages kan marketingmanagers helpen de behoeften en motivaties van hun doelgroep beter te begrijpen.
 
 • Pijnpunten en uitdagingen van klanten identificeren: Door inzicht te krijgen in de uitdagingen en problemen waarmee klanten worden geconfronteerd, kunnen marketingmanagers marketingboodschappen en -campagnes ontwikkelen die deze pijnpunten aanpakken en oplossingen bieden.
 
 • Klantgerichte marketingboodschappen ontwikkelen: door gegevens over klantvoorkeuren en -gedrag te verzamelen, kunnen marketingmanagers marketingboodschappen ontwikkelen die rechtstreeks inspelen op de behoeften en interesses van hun doelgroep.
 
 • Marketingcampagnes testen en verfijnen: door klantonderzoek te gebruiken om marketingcampagnes te onderbouwen, kunnen marketingmanagers hun marketinginspanningen testen en verfijnen op basis van echte gegevens en feedback.
 

Over het algemeen kan klantonderzoek een waardevol hulpmiddel zijn voor marketingmanagers, omdat het hen helpt gerichte, effectieve marketingstrategieën en -tactieken te ontwikkelen die voldoen aan de behoeften en voorkeuren van hun klanten.

 

Hoe leg ik het belang van klantonderzoek uit aan mijn baas?

Als marketingmanager is het belangrijk om de waarde en het belang van klantonderzoek over te brengen aan je baas en andere besluitvormers in de organisatie. Hier zijn enkele punten waarmee je rekening moet houden bij het uitleggen van het belang van klantonderzoek:

 • Klantonderzoek helpt bij het identificeren van de behoeften en voorkeuren van klanten: door via marktonderzoek gegevens te verzamelen over de behoeften en voorkeuren van klanten, krijg je een beter inzicht in wat je doelgroep wil en kun je je marketinginspanningen hierop afstemmen.
 
 • Klantonderzoek kan leiden tot productontwikkeling en -verbeteringen: feedback van klanten kan waardevolle inzichten opleveren in gebieden waar je producten of diensten kunnen worden verbeterd, waardoor de klanttevredenheid en loyaliteit toenemen.
 
 • Klantonderzoek kan helpen bij het identificeren van nieuwe kansen: door afgestemd te blijven op klantbehoeften en trends in de markt, kun je nieuwe kansen identificeren om aan onvervulde klantbehoeften te voldoen of uit te breiden naar nieuwe segmenten.
 
 • Klantonderzoek kan de marketingstrategie ondersteunen: door te begrijpen hoe klanten aankoopbeslissingen nemen, kun je een effectievere marketingstrategie ontwikkelen die resoneert met je doelgroep en de verkoop stimuleert.
 
 • Klantonderzoek kan helpen bij het opbouwen van klantloyaliteit: door feedback van klanten te verzamelen en deze te gebruiken om verbeteringen aan te brengen, kun je klanten laten zien dat je hun mening waardeert en toegewijd bent om aan hun behoeften te voldoen, wat kan helpen bij het opbouwen van klantloyaliteit.
 

Door deze punten te benadrukken, kun je het belang van klantonderzoek effectief aan je baas uitleggen en de waarde ervan voor de organisatie aantonen.

Denk Simpel

Hoe slimme leiders complexiteit verslaan. Think Simple (2020) laat zien hoe bedrijven als Hyundai en Whole Foods succesvol zijn geweest door dingen simpel te houden. Hier laat Ken Segall, die vroeger bij Apple werkte, ons zien hoe om te gaan met complexiteit en te focussen

Lees verder »

B2B Marketing, Top 5 FAQ’s

Meestgestelde vragen over B2B marketing door marketing managers. Wat is B2B-marketing en hoe verschilt het van andere vormen van marketing? B2B-marketing, of business-to-business marketing, is een vorm van marketing waarbij producten en diensten worden gepromoot bij andere bedrijven. Dit in tegenstelling tot andere vormen van

Lees verder »

Marketing Briefing, Top 6 FAQ’s

Meestgestelde vragen over marketing briefing door marketing managers. Welke informatie moet worden opgenomen in een marketing briefing? Een marketingbriefing is een document dat de details en doelstellingen van een marketingcampagne of -project schetst. Het wordt meestal gemaakt door de marketingmanager en gedeeld met de rest

Lees verder »

Vragen / Feedback

Pagina: Klantonderzoek, Top 10 FAQ’s

Vragen of feedback over dit artikel? Laat het hieronder weten en vermeld je e-mail als je een reactie wilt ontvangen.

Werkt iets niet? Meld ‘bugs’.

Voor hulp en ondersteuning kun je naar het Helpcentrum gaan.