Sales & Marketing Alignment, Top 7 FAQ’s

VEELGESTELDE VRAGEN VAN MARKETING MANAGERS

Meestgestelde vragen over sales & marketing alignment door marketing managers.

Wat is verkoop- en marketingafstemming en waarom is het belangrijk voor ons bedrijf?

Afstemming van verkoop en marketing is het proces waarbij de strategieën, doelen en activiteiten van de verkoop- en marketingteams binnen een bedrijf op elkaar worden afgestemd. Dit kan gaan om het afstemmen van de verkoop- en marketingprocessen, het afstemmen van de berichtgeving en positionering van de producten of diensten van het bedrijf, en het afstemmen van de statistieken en KPI’s die worden gebruikt om de prestaties van beide teams te meten.

Het belang van verkoop- en marketingafstemming voor een bedrijf is dat het kan helpen om de efficiëntie en effectiviteit van beide teams te verbeteren, en ervoor kan zorgen dat de verkoop- en marketinginspanningen van het bedrijf zijn afgestemd op de algemene bedrijfsstrategie en doelstellingen. 

Door de verkoop- en marketingteams op elkaar af te stemmen, kan een bedrijf klanten effectiever targeten en betrekken, leads effectiever omzetten in klanten en de prestaties van haar verkoop- en marketingactiviteiten effectiever meten en verbeteren. Uiteindelijk kan de afstemming van verkoop en marketing helpen om de omzetgroei te stimuleren, de klanttevredenheid te verbeteren en een sterker en succesvoller bedrijf op te bouwen.


Hoe kunnen we de afstemming tussen onze verkoop- en marketingteams verbeteren?

Om de afstemming tussen de verkoop- en marketingteams binnen een bedrijf te verbeteren, kunnen marketingmanagers de volgende stappen ondernemen:


 • Stel duidelijke en meetbare doelen en doelstellingen vast voor beide teams en zorg ervoor dat deze doelen zijn afgestemd op de algemene bedrijfsstrategie en -doelen.

 • Ontwikkel een uitgebreid verkoop- en marketingplan dat de strategieën, tactieken en middelen schetst die nodig zijn om de doelen en doelstellingen van beide teams te bereiken.

 • Creëer een gedeelde visie en begrip van de beoogde klant, inclusief de behoeften, uitdagingen en koopgedrag van de klant.

 • Zorg voor regelmatige communicatie en samenwerking tussen de verkoop- en marketingteams, inclusief regelmatige vergaderingen, gezamenlijke training en ontwikkeling, en functieoverschrijdende teams of projecten.

 • Gebruik gegevens en analyses om de prestaties van beide teams te meten en te volgen, en om gebieden voor verbetering en afstemming te identificeren.

Over het algemeen is de sleutel tot het verbeteren van de afstemming tussen verkoop- en marketingteams het opstellen van een duidelijk en alomvattend plan met de doelen, strategieën en middelen die nodig zijn om afstemming te bereiken. Door deze stappen te nemen, kunnen marketingmanagers ervoor zorgen dat de verkoop- en marketingteams effectief en efficiënt samenwerken en kunnen ze helpen om betere bedrijfsprestaties te stimuleren.


Wat zijn de belangrijkste uitdagingen en obstakels voor het bereiken van afstemming, en hoe kunnen we deze overwinnen?

Er zijn verschillende belangrijke uitdagingen en obstakels die de inspanningen om afstemming tussen verkoop- en marketingteams te bereiken, kunnen belemmeren, waaronder:


 • Verkeerd afgestemde doelen en doelstellingen: Als de doelen en doelstellingen van de verkoop- en marketingteams niet zijn afgestemd op de algemene bedrijfsstrategie en -doelen, kan het moeilijk zijn om afstemming te bereiken. Om deze uitdaging het hoofd te bieden, moeten marketingmanagers met beide teams samenwerken om duidelijke en meetbare doelen vast te stellen, en deze doelen regelmatig herzien en aanpassen om ervoor te zorgen dat ze in lijn blijven met de bedrijfsstrategie.

 • Verschillende benaderingen van klantbetrokkenheid: als de verkoop- en marketingteams verschillende benaderingen hebben voor het betrekken van en interactie met klanten, kan het moeilijk zijn om afstemming te bereiken. Om deze uitdaging het hoofd te bieden, moeten marketingmanagers met beide teams samenwerken om een gedeeld begrip van de beoogde klant en hun behoeften te ontwikkelen, en moeten ze een consistente berichtgeving en positionering voor de producten of diensten van het bedrijf vaststellen.

 • Gebrek aan communicatie en samenwerking: als de verkoop- en marketingteams niet regelmatig communiceren en samenwerken, kan het moeilijk zijn om afstemming te bereiken. Om deze uitdaging het hoofd te bieden, moeten marketingmanagers regelmatige communicatie- en samenwerkingskanalen tussen de teams tot stand brengen en crossfunctionele teams of projecten aanmoedigen om samenwerking te bevorderen.

Over het algemeen is de sleutel tot het overwinnen van deze uitdagingen het vaststellen van duidelijke doelen, processen en communicatiekanalen die kunnen helpen om de verkoop- en marketingteams op elkaar af te stemmen en betere bedrijfsprestaties te stimuleren. Door deze uitdagingen en obstakels aan te pakken, kunnen marketingmanagers helpen om meer afstemming te bereiken en betere bedrijfsresultaten te behalen.


Hoe kunnen we de effectiviteit van onze inspanningen op het gebied van verkoop- en marketingafstemming meten en volgen?

Om de effectiviteit van inspanningen op het gebied van verkoop- en marketingafstemming te meten en bij te houden, kunnen marketingmanagers verschillende statistieken en KPI’s gebruiken. Enkele voorbeelden van statistieken die relevant kunnen zijn voor het meten van uitlijning zijn:


 • Verkoop- en marketingproductiviteit: deze statistiek kan worden gebruikt om de efficiëntie en effectiviteit van de verkoop- en marketingteams bij te houden en kan worden gemeten aan de hand van statistische gegevens zoals het aantal gegenereerde leads per verkoper, de conversieratio van leads naar klanten en het gemiddelde omzet per klant.

 • Klanttevredenheid en -behoud: deze statistiek kan worden gebruikt om de algehele gezondheid van de klantrelatie bij te houden en kan worden gemeten aan de hand van statistieken zoals klanttevredenheidsscores, de mate van klantverloop en de levenslange waarde van de klant.

 • Verkoop- en marketingafstemming: deze statistiek kan worden gebruikt om de mate van afstemming tussen de verkoop- en marketingteams bij te houden en kan worden gemeten aan de hand van statistische gegevens zoals het percentage leads dat van marketing naar verkoop is overgegaan, de tijd die de verkoop nodig heeft om op te volgen op leads en het percentage door marketing gegenereerde leads dat wordt geconverteerd naar klanten.

 • Over het algemeen is de sleutel tot het meten en volgen van de effectiviteit van inspanningen op het gebied van verkoop en marketing het identificeren van de belangrijkste statistieken en KPI’s die het meest relevant zijn voor het bedrijf, en het opzetten van een consistent systeem voor het verzamelen en analyseren van deze gegevens. Door dit te doen, kunnen marketingmanagers waardevolle inzichten verkrijgen in de prestaties van de verkoop- en marketingteams, en gebieden voor verbetering en afstemming identificeren.

Welke invloed hebben veranderingen in ons bedrijf of onze marktomgeving op onze verkoop- en marketingafstemming?

Veranderingen in de bedrijfs- of marktomgeving kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de afstemming van verkoop en marketing. Als bijvoorbeeld de bedrijfsstrategie of -doelen veranderen, kan het nodig zijn om de doelen en doelstellingen van de verkoop- en marketingteams aan te passen om ervoor te zorgen dat ze in lijn blijven met de algemene bedrijfsstrategie. Evenzo, als er veranderingen zijn in het concurrentielandschap of de behoeften en voorkeuren van de klant, kan het nodig zijn om de verkoop- en marketingstrategieën en -tactieken aan te passen om ervoor te zorgen dat ze zijn afgestemd op deze veranderingen.


Om deze veranderingen effectief te beheren en de afstemming tussen de verkoop- en marketingteams te behouden, moeten marketingmanagers een systeem opzetten voor het regelmatig herzien en aanpassen van het verkoop- en marketingplan als reactie op veranderingen in de bedrijfs- of marktomgeving. Dit kan regelmatige vergaderingen of check-ins met de verkoop- en marketingteams inhouden om eventuele wijzigingen te bespreken en plannen te ontwikkelen om zich aan deze veranderingen aan te passen. Door deze benadering te volgen, kunnen marketingmanagers helpen ervoor te zorgen dat de verkoop- en marketingteams op elkaar afgestemd en effectief blijven, en kunnen ze helpen om aanhoudend zakelijk succes te stimuleren.


Wat zijn enkele best practices om de afstemming tussen onze verkoop- en marketingteams in de loop van de tijd te behouden?

Om de afstemming tussen de verkoop- en marketingteams in de loop van de tijd te behouden, kunnen marketingmanagers deze best practices volgen:


 • Stel duidelijke en meetbare doelen en doelstellingen vast voor beide teams en zorg ervoor dat deze doelen zijn afgestemd op de algemene bedrijfsstrategie en -doelen.

 • Ontwikkel een uitgebreid verkoop- en marketingplan dat de strategieën, tactieken en middelen schetst die nodig zijn om de doelen en doelstellingen van beide teams te bereiken.

 • Creëer een gedeelde visie en begrip van de beoogde klant, inclusief de behoeften, uitdagingen en koopgedrag van de klant.

 • Zorg voor regelmatige communicatie en samenwerking tussen de verkoop- en marketingteams, inclusief regelmatige vergaderingen, gezamenlijke training en ontwikkeling, en functieoverschrijdende teams of projecten.

 • Gebruik gegevens en analyses om de prestaties van beide teams te meten en te volgen, en om gebieden voor verbetering en afstemming te identificeren.

 • Controleer en pas het verkoop- en marketingplan regelmatig aan als reactie op veranderingen in de bedrijfs- of marktomgeving.

Over het algemeen is de sleutel om de afstemming tussen verkoop- en marketingteams in de loop van de tijd te behouden, het vaststellen van duidelijke doelen, processen en communicatiekanalen, en het regelmatig herzien en aanpassen van deze elementen om ervoor te zorgen dat de teams op elkaar afgestemd en effectief blijven. Door deze best practices te volgen, kunnen marketingmanagers helpen om afstemming te behouden en betere bedrijfsprestaties te stimuleren.


Hoe kan ik het belang van sales & marketing alignment uitleggen aan mijn baas?

Afstemming van verkoop en marketing is om vele redenen belangrijk. Eerst en vooral helpt het om ervoor te zorgen dat beide teams naar dezelfde doelen toe werken. Wanneer verkoop en marketing op elkaar zijn afgestemd, kan dit helpen om de naamsbekendheid en klantbetrokkenheid te vergroten, wat kan leiden tot meer omzet en omzet voor het bedrijf. Bovendien kan afstemming tussen de twee teams leiden tot een effectiever en efficiënter gebruik van middelen, evenals verbeterde communicatie en samenwerking. Over het algemeen kan het op elkaar afstemmen van verkoop en marketing helpen om de groei en het succes van het bedrijf te stimuleren.

Hoe Merken Groeien

Wat marketeers niet weten. In het boek How Brands Grow neemt Byron Sharp conventionele marketingwijsheid over. Hij gebruikt wetenschappelijke feiten om veel van de algemene marketingmythes te weerleggen en zet enkele marketingprincipes uiteen die door de wetenschap zijn bewezen. Onze samenvatting van het boek How

Lees verder »

Iedereen schrijft

Je go-to-gids voor het creëren van belachelijk goede content. Het boek Everybody Writes (2014) vertelt je hoe je geweldige berichten, tweets en e-mails schrijft, inclusief hoe je de juiste grammatica gebruikt en ze interessant maakt. Met slechts een paar eenvoudige regels helpt dit artikel je

Lees verder »

Het Fortune Cookie-principe

De 20 sleutels tot een geweldig merkverhaal en waarom je bedrijf er een nodig heeft. Het Fortune Cookie Principle is een praktische gids voor het bouwen van een succesvol merk door middel van sterke verhalen, een overtuigende visie en een duidelijk doel. Deze kernideeën laten

Lees verder »

Vragen / Feedback

Pagina: Sales & Marketing Alignment, Top 7 FAQ’s

Vragen of feedback over dit artikel? Laat het hieronder weten en vermeld je e-mail als je een reactie wilt ontvangen.

Werkt iets niet? Meld ‘bugs’.

Voor hulp en ondersteuning kun je naar het Helpcentrum gaan.