Service Level Agreement, TOP 8 FAQ’s

VEELGESTELDE VRAGEN VAN MARKETING MANAGERS

Meestgestelde vragen over service level agreement (SLA) door marketing managers.

Wat is een service level agreement en waarom is het belangrijk voor ons bedrijf?

Een service level agreement (SLA) is een contract tussen een serviceprovider en een klant waarin de voorwaarden van de geleverde services worden beschreven, inclusief het verwachte serviceniveau, de verantwoordelijkheden van elke partij en de maatstaven die worden gebruikt om de prestaties te meten. SLA’s worden vaak gebruikt in sectoren zoals IT en telecommunicatie, waar diensten op regelmatige basis worden geleverd en de kwaliteit van de dienstverlening van cruciaal belang is.


Voor marketingmanagers zijn SLA’s belangrijk omdat ze een duidelijke en meetbare standaard bieden voor de dienstverlening aan klanten. Dit kan helpen ervoor te zorgen dat klanten het serviceniveau krijgen dat ze verwachten, en kan geschillen of misverstanden over de geleverde services helpen voorkomen. Bovendien kunnen SLA’s worden gebruikt als marketingtool om een bedrijf te onderscheiden van concurrenten door het hoge serviceniveau te benadrukken. Over het algemeen kan een effectieve SLA het vertrouwen in de services van een bedrijf bevorderen en de klanttevredenheid en het klantbehoud verbeteren.


Hoe komen we tot een effectieve en eerlijke SLA met onze klanten?

Om een effectieve en eerlijke SLA met klanten op te stellen, moeten marketingmanagers deze stappen volgen:


 • Identificeer de services die onder de SLA vallen en definieer duidelijk de reikwijdte en verantwoordelijkheden van elke partij.

 • Bepaal de belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI’s) die zullen worden gebruikt om de prestaties van de serviceprovider te meten en stel realistische en haalbare doelen voor deze KPI’s.

 • Stel duidelijke en beknopte communicatiekanalen en procedures op voor het melden en oplossen van problemen met betrekking tot de SLA.

 • Neem voorzieningen op voor regelmatige herziening en aanpassing van de SLA om rekening te houden met veranderingen in de geleverde diensten of de behoeften van de klant.

 • Zorg ervoor dat de voorwaarden van de SLA eerlijk en billijk zijn voor zowel de serviceprovider als de klant, en houd rekening met alle relevante wet- of regelgeving die van toepassing kan zijn.

Over het algemeen is de sleutel tot het creëren van een effectieve en eerlijke SLA het duidelijk definiëren van de verwachtingen en verantwoordelijkheden van beide partijen en het bieden van een kader voor voortdurende communicatie en samenwerking. Dit kan ervoor zorgen dat de geleverde diensten voldoen aan de behoeften van de klant en kan geschillen of misverstanden helpen voorkomen.


Wat zijn de key performance indicators (KPI’s) die in onze SLA moeten worden opgenomen?

Key Performance Indicators (KPI’s) zijn maatstaven die worden gebruikt om de prestaties van een serviceprovider te meten aan de voorwaarden van een service level agreement (SLA). De specifieke KPI’s die in een SLA zijn opgenomen, variëren afhankelijk van het soort services dat wordt geleverd en de behoeften van de klant, maar enkele veelvoorkomende voorbeelden kunnen zijn:


 • Beschikbaarheid: het percentage van de tijd dat de service beschikbaar is en naar behoren functioneert.

 • Responstijd: de tijd die de serviceprovider nodig heeft om te reageren op problemen of verzoeken van klanten en deze op te lossen.

 • Uptime: het percentage van de tijd dat de service zonder onderbreking draait.

 • Doorvoer: de hoeveelheid gegevens of verkeer die door de service kan worden verwerkt.

 • Kwaliteit: het kwaliteitsniveau of de nauwkeurigheid van de geleverde diensten.

Over het algemeen moeten de belangrijkste prestatie-indicatoren die in een SLA zijn opgenomen, relevant zijn voor de geleverde diensten en moeten ze meetbaar en haalbaar zijn. Door duidelijke doelen voor deze KPI’s te stellen, kan de serviceprovider aantonen dat hij zich inzet voor het leveren van diensten van hoge kwaliteit en kan hij klanten een manier bieden om hun prestaties bij te houden en te evalueren.


Hoe meten en volgen we onze prestaties ten opzichte van de SLA?

Om prestaties te meten en te volgen ten opzichte van een service level agreement (SLA), moeten marketingmanagers een systeem opzetten voor het regelmatig verzamelen en analyseren van gegevens over de key performance indicators (KPI’s) die in de SLA zijn opgenomen. Dit kan worden gedaan met behulp van verschillende tools en technieken, zoals:


 • Bewakingssoftware: Er kan gespecialiseerde software worden gebruikt om de prestaties van de service in realtime te bewaken en om automatisch gegevens te verzamelen over belangrijke prestatie-indicatoren zoals beschikbaarheid, responstijd en uptime.

 • Feedback van klanten: Feedback van klanten kan waardevolle inzichten opleveren in de kwaliteit en prestaties van de geleverde diensten. Marketingmanagers kunnen enquêtes, interviews of andere methoden gebruiken om feedback van klanten over de services die onder de SLA vallen te verzamelen en te analyseren.

 • Interne rapportage: marketingmanagers kunnen ook interne rapporten en gegevens gebruiken om de prestaties ten opzichte van de SLA bij te houden. Dit kunnen gegevens zijn over het aantal en de soorten problemen of verzoeken van klanten, de tijd die nodig is om ze op te lossen en andere relevante statistieken.

Over het algemeen is de sleutel tot het effectief meten en volgen van prestaties ten opzichte van een SLA het opzetten van een consistent en uitgebreid systeem voor het verzamelen en analyseren van gegevens over de relevante KPI’s. Dit kan helpen bij het identificeren van gebieden waar de prestaties niet voldoen aan de voorwaarden van de SLA, en kan waardevolle inzichten opleveren over manieren om de geleverde services te verbeteren.


Wat gebeurt er als we niet voldoen aan de voorwaarden van de SLA?

Als een dienstverlener de voorwaarden van een service level agreement (SLA) niet nakomt, zijn de gevolgen afhankelijk van de specifieke voorwaarden van de SLA en de aard van de storing. In sommige gevallen kan de SLA boetes of andere gevolgen specificeren voor het niet halen van de overeengekomen prestatiedoelstellingen, zoals verminderde betaling of beëindiging van het contract. In andere gevallen kan de SLA voorzien in een meer op samenwerking gerichte aanpak om prestatieproblemen aan te pakken, zoals een gezamenlijke beoordeling van het probleem en de ontwikkeling van een plan om de prestaties te verbeteren.


Ongeacht de specifieke voorwaarden van de SLA, is het belangrijk voor marketingmanagers om de prestaties van de serviceprovider nauwlettend te volgen en snel actie te ondernemen als de prestaties niet voldoen aan de voorwaarden van de SLA. Dit kan helpen om eventuele negatieve gevolgen van het niet nakomen van de SLA te voorkomen of te minimaliseren, en kan helpen om het vertrouwen van klanten te behouden. Bovendien kunnen marketingmanagers eventuele prestatieproblemen gebruiken als een kans om de geleverde diensten te verbeteren en de algehele klantervaring te verbeteren.


Kunnen we de SLA gebruiken als marketingtool om ons te onderscheiden van concurrenten?

Ja, een service level agreement (SLA) kan worden gebruikt als marketingtool om een bedrijf te onderscheiden van concurrenten. Door het hoge serviceniveau en de duidelijke en meetbare prestatienormen die in de SLA zijn opgenomen, te benadrukken, kunnen marketingmanagers potentiële klanten laten zien dat hun bedrijf toegewijd is aan het leveren van uitzonderlijke service. Dit kan helpen om het bedrijf te onderscheiden van concurrenten die mogelijk niet hetzelfde serviceniveau bieden, en kan helpen om vertrouwen in de diensten van het bedrijf op te bouwen.


Naast het benadrukken van de servicenormen die in de SLA zijn opgenomen, kunnen marketingmanagers de SLA ook gebruiken als een manier om de unieke kenmerken en voordelen van de services van het bedrijf onder de aandacht te brengen. De SLA kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de betrouwbaarheid of snelheid van de services te benadrukken, of om eventuele aanvullende functies of ondersteunende services die zijn inbegrepen, te benadrukken. Door de SLA op deze manier als marketingtool te gebruiken, kunnen marketingmanagers helpen om hun bedrijf als leider in de branche te positioneren en nieuwe klanten aan te trekken.


Hoe gaan we om met wijzigingen of geschillen met betrekking tot de SLA?

Om wijzigingen of geschillen met betrekking tot een service level agreement (SLA) af te handelen, moeten marketingmanagers duidelijke en beknopte communicatiekanalen en procedures opstellen om deze problemen aan te pakken. Dit kan regelmatige vergaderingen of check-ins met de klant omvatten om eventuele wijzigingen of problemen te bespreken, evenals duidelijke escalatieprocedures voor ernstigere of complexere geschillen.


In het geval van een geschil moeten marketingmanagers de voorwaarden van de SLA en alle relevante gegevens of informatie zorgvuldig doornemen om de juiste handelwijze te bepalen. In sommige gevallen kan dit betekenen dat je samen met de klant een plan moet ontwikkelen om het probleem aan te pakken en de prestaties te verbeteren. In andere gevallen kan het nodig zijn om de hulp in te roepen van een externe bemiddelaar of arbiter om het geschil op te lossen.


Over het algemeen is de sleutel tot het afhandelen van wijzigingen of geschillen met betrekking tot een SLA het probleem op een professionele en collaboratieve manier te benaderen en nauw samen te werken met de klant om een wederzijds aanvaardbare oplossing te vinden. Door deze benadering te volgen, kunnen marketingmanagers helpen het vertrouwen van de klant te behouden en de relatie te behouden.


Hoe kan ik het belang van een service level agreement uitleggen aan mijn baas als marketingmanager?

Als marketingmanager kun je het belang van een service level agreement (SLA) aan je baas uitleggen door de volgende voordelen te benadrukken:


 • SLA’s bieden een duidelijke en meetbare standaard voor de services die aan klanten worden geleverd, wat kan helpen ervoor te zorgen dat klanten het serviceniveau krijgen dat ze verwachten. Dit kan misverstanden of geschillen helpen voorkomen en kan helpen de klanttevredenheid en -behoud te verbeteren.

 • SLA’s kunnen worden gebruikt als marketingtool om je bedrijf te onderscheiden van concurrenten door het hoge serviceniveau te benadrukken. Door de specifieke prestatienormen en KPI’s die in de SLA zijn opgenomen onder de aandacht te brengen, kun je je toewijding aan het leveren van uitzonderlijke service aantonen, wat kan helpen om nieuwe klanten aan te trekken.

 • SLA’s kunnen helpen om het vertrouwen in de diensten van je bedrijf te vergroten. Door duidelijke en eerlijke voorwaarden vast te stellen voor de geleverde diensten en door een raamwerk te bieden voor voortdurende communicatie en samenwerking, kunnen SLA’s helpen om sterke en duurzame relaties met klanten op te bouwen.

Over het algemeen is het belang van een service level agreement dat het een duidelijke en meetbare standaard biedt voor de geleverde diensten, wat kan helpen de klanttevredenheid te verbeteren, vertrouwen op te bouwen en je bedrijf te onderscheiden van concurrenten. Door deze voordelen voor je baas te benadrukken, kun je helpen de waarde van een SLA voor je bedrijf aan te tonen.

Klant Segmentatie, Top 8 FAQ’s

Meestgestelde vragen over klant segmentatie door marketing managers. Wat is klantsegmentatie en waarom is het belangrijk? Klantsegmentatie is het proces van het verdelen van een klantenbestand in kleinere groepen met vergelijkbare kenmerken, behoeften of gedragingen. Dit is belangrijk voor marketingmanagers omdat het hen in staat

Lees verder »

Merkbetrokkenheid, TOP 6 FAQ’s

Meestgestelde vragen over brand engagement / merkbetrokkenheid door marketing managers Wat is merkbetrokkenheid en waarom is het belangrijk? Merkbetrokkenheid verwijst naar het niveau van interactie, interesse en emotionele band die consumenten hebben met een merk. Het is een belangrijke maatstaf voor bedrijven, omdat een hoge

Lees verder »

Het Dragonfly-effect

Effectieve en krachtige manieren om sociale media te gebruiken om sociale verandering te stimuleren. Het Dragonfly-effect laat zien hoe iedereen de kracht van sociale media kan gebruiken om mensen achter veranderingen te krijgen die een verschil maken in de wereld. Onze samenvatting van het boek

Lees verder »

Vragen / Feedback

Pagina: Service Level Agreement, TOP 8 FAQ’s

Vragen of feedback over dit artikel? Laat het hieronder weten en vermeld je e-mail als je een reactie wilt ontvangen.

Werkt iets niet? Meld ‘bugs’.

Voor hulp en ondersteuning kun je naar het Helpcentrum gaan.